Stortings- og sametingsvalget 2017

 

valglogo_gull_bokmaal

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til 11. september 2017.

I Alvdal avholdes stortingsvalg 2017 søndag 10. september og mandag 11. september.

 

 

 

Kommunestyret har valgt dette valgstyret:
Ordfører – leder
Varaordfører – nestleder
Olov Grøtting
Mona Murud
Mari Kveberg
Audun Eggset
Ole Arne Sandli
Jan Sagplass

 

Kommunestyret fattet vedtak i august 2016 om å dele Alvdal kommune inn i en stemmekrets fra og med Stortingsvalget 2017.

 

Valglokalet er Aukrustsenteret.

Nyheter

Etter valgloven § 2–6 skal manntallet så snart det lar seg gjøre legges ut til offentlig

ettersyn, slik at velgerne kan sjekke om de står i manntallet. Manntallet skal ligge ute

til og med valgdagen

19.07.2017

For å kunne stemme ved valget, må du være innført i manntallet. Norske statsborgere bosatt i utlandet som ikke har vært folkeregistrert i Norge de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget. 

19.07.2017

valglogo_gull_bokmaalVelgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

28.06.2017