Endringer i melkekvoteregelverket

Som følge av jordbruksforhandlingene 2013 har Landbruks- og matdepartementet, 25. juni 2013, fastsatt endringer i forskrift om kvoteordningen for melk. Endringene trådte i kraft 1. juli.

Les mer om dette på departementets hjemmesider.

Publisert av: Anders Wahl
12.07.2013