Serveringsbevillinger, salgs- og skjenkebevillinger

Serveringsbevillinger tildeles av kommunen (v/Servicekontoret) i henhold til Lov om serveringsbevillinger. Alle etablissementer som serverer mat for spising på stedet mot betaling må ha serveringsbevilling. Unntak gjelder dersom inntekten går til ideelle lag og foreninger, eller dersom betalingen ikke regnes som næringsinntekt. Søknadsskjema kan lastes ned her og sendes Alvdal kommune. Serveringsbevillingen er ikke tidsbegrenset, men inndras automatisk hvis serveringsstedet har vært uvirksomt i mer enn ett år. Serveringsstedet må ha en godkjent styrer som har avlagt etablererprøve.

 

Butikker og utsalgssteder som ønsker å selge øl (i gruppe 1 med inntil 4,5 volumprosent alkohol) må ha salgsbevilling fra kommunen, jf. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Bevillingen gjelder for 4 år om gangen (2012 - 2016). Søknadsskjema kan lastes ned her (se link i høyre marg) og sendes Alvdal kommune. Utsalgsstedet må ha en godkjent styrer og en stedfortreder som begge har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

Fast (alminnelig) skjenkebevilling tildeles også av kommunen (v/Servicekontoret) etter bestemmelser i Alkoholloven. Serveringssteder som skal ha skjenkebevilling må normalt også ha serveringsbevilling. Alvdal har vedtatt en Rusmiddelpolitisk handlingsplan som blant annet forbyr skjenking av alkohol etter kl. 01:00. Bevillingen gjelder for 4 år om gangen (2012 - 2016). Søknadsskjema kan lastes ned her og sendes Alvdal kommune. Skjenkestedet må ha en godkjent styrer og en stedfortreder som begge har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven.

 

Skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende skjenkebevilling tildeles for enkeltanledninger hvor det skal skjenkes alkohol mot betaling. Lukkede selskaper hvor det ikke kreves betaling for drikken (brylluper, fødselsdager osv.) krever ikke bevilling selv om de arrangeres i offentlige lokaler (grendehus o.l.). Søknadsskjema kan lastes ned her og sendes Alvdal kommune. Det stilles ikke krav til at styrer for slik bevilling må ha avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven.

 

Spørsmål om serverings-, salgs- eller skjenkebevillinger kan rettes til Servicekontoret v/ Per Arne Aaen, tlf. 62 48 90 12.

Nyheter

Kommunestyret har i møtet 20/6-2012 vedtatt å gi Taverna Alvdal skjenkebevilling på Aukrustsenteret for perioden 2012-2016.

 

Alvdal Pizza (tidl. Kaffekvenna) har også fått ny bevilling, og kommunestyret har tidligere i år fornyet bevillingene for Taverna, Huldra, Breisjøseter, Nordihaugan gård og Solsida Omsorgsheim for samme periode.

22.06.2012