Plassen barnehage - med fokus på naturen

Plassen barnehageI Plassen barnehage fokuserer vi på naturen i det pedagogiske opplegget vårt. Vi tenker at naturen oppfattes å være den perfekte lekearena hvor barna kan ta seg til rette ut fra egne forutsetninger - de kan springe, klatre, smyge, bygge, balansere osv. Naturen stimulerer til allsidig utvikling hos barnet; fantasien, motorikk, språket etc. Lek og turgåing i variert terreng gir barna bevegelseserfaring og utfordringer. Ulike årstider og skiftende vær tilbyr barna en mengde erfaringer og minnerike øyeblikk.

 

 

Plassen barnehage - ill.Vi legger vekt på undring og mestringsopplevelser i møte med naturen. Barna gis tid til å undre seg over det de ser, lukter, hører i naturen. Vi samtaler om dette i gruppa, slik at barna får oppleve fellesskapet i gruppa. Mestring er viktig for barnas utvikling, og naturen er med på å legge til rette for gode opplevelser for alle. Personalet har gode forutsetninger for å gi barna mestringsopplevelser knyttet til alder og modning, gjennom bruk av de rike mulighetene naturen gir oss.

 

I Plassen barnehage har vi to avdelinger:
Solan, med de eldste barna.
Ludvig, med de yngste.

 

Les mer om Plassen barnehage

Nyheter

Barn i snøHovedopptaket er fra 15.08.15, med søknadsfrist 20. februar. 

  

Kommunale barnehager: 

  • Plassen barnehage, 2 avd. 1-6 år
  • Øwretun barnehage, 4 avd. 1-6 år.

Privat barnehage: 

Sivil- Saras eventyrbarnehage, 2 avd. 1-6 år.

18.02.2015

Luciatog Dæhlie 12.12.14 (7)I dag feiret vi Luciadagen i Plassen barnehage, avd. Solan. Vi hadde først besøk av barnas familier, barna gikk Luciatog og sang for de fremmøtte. Dette er tradisjon i barnehagen, og det var som vanlig kjempekoselig.

Senere på dagen gikk samme barna til Dæhlie hvor de gikk Luciatog rundt i butikken. Dette er første gangen vi gjør dette, vi ble veldig godt mottatt. Barna sang for de ansatte på butikken, og de fikk med seg litt snacks tilbake som takk for underholdningen.

15.12.2014

BrannmannUke 38 var brannvernuke i Plassen barnehage. Vi meldte oss på nasjonal brannøvelse, og utførte brannøvelse to dager for at alle barna skulle få delta minst én gang. Brannøvelsene gikk veldig bra. Barna var kjapt ute, og de visste godt hvor vi skal samles for opptelling. Vi avsluttet uken med å få besøk av brannbil og en brannmann. Dette var veldig populært. Barna fikk se på utstyret i bilen, stilte mange spørsmål og de fikk prøve å være inni brannbilen. I tillegg hadde brannmannen en liten samtale med dem ang. brannvernrutiner, samt hvilket nr. vi må ringe hvis det blir brann.

 

Se flere bilder!

 

26.09.2014

Kunst 2Planleggingsdager  i de kommunale barnehagene barnehageåret 2013/2014. 

 

De kommunale barnehagene har planleggingsdager  mandag 30.september 2013, torsdag 2.januar 2014 og fredag 2.mai 2014, da er barnehagene stengt.

30.08.2013

Det er 10 spente skolestartere som snart er klar for å avslutte tida si i barnehagen.  I den forbindelse er det en del aktiviteter de er med på som en avslutning på mange år i barnehagen.

 

Barna har vært på Tynsettur for å besøke arbeidsplassen til de  foreldrene som  arbeider der. Det ble kjørt buss opp til Tynset og de startet turen på domus for å besøke en mamma som arbeider der, etter det var det en tur innom Flaten bil for å besøke en pappa på jobb. Det siste besøket var på Orkidè ekspressen  der det  er en mamma som arbeider, der ble maten inntatt og jammen ble det en is.  J Togtur og drosje hjem, barna fikk komme fram til lokføreren og tute, noe som selvsagt er stor stas!

Tynsettur 001
Tynsettur 004
Tynsettur 016
Tynsettur 058

Det store høydepunktet for barna er overnattingen som er for alle barna som skal begynne på skolen til høsten. Mange spente barn kom til barnehagen med soveposer, liggeunderlag, pysjamas og kosedyr. Taco på menyen med godterier og brus til dessert. Film og lek på en kveld der barna fikk være opp litt lengere enn vanlig. En kjempe kveld der både barn og voksne storkoste seg.

  

De siste ukene har det også vært felles førskoledag på Husantunet sammen barn fra Øwretun og Sivil-Sara.  Fin dag der det var satt opp ulike poster som å hoppe i sekk, kaste på blink og erteposekasting, og ikke minst et flott vær – herlige dager. Førskolebarna har også vært invitert til Sivil-Sara for å besøke de andre som de skal gå i klasse med fra høsten, spennende å bli kjent med nye barn. Det har vært hyggelig fadderbesøk fra Plassen skole, og de  har blitt skrevet inn på skola. Mange opplevelser og mange nye inntrykk for skoleklare barn.  Barnehagen kommer til å savne denne fine gruppa barn.

Overnatting 006
Overnatting 021

Etter vedtak på tildeling av barnehageplass fattet i Alvdal Formannskap 21. mars 2013, meddeles det herved at tildeling i foreløpig tilbudsbrev kan oppfattes som endelig vedtak.

 

Ved spørsmål angående barnehageplass ta kontakt med barnehagene.

22.03.2013

Rumpemelk fra Afrika - 250213-page-001Lørdag 16. mars kl. 12 er det igjen klart for snipp snapp snute på en pute på Alvdal bibliotek. Denne gangen er det Sigrun Selboe som kommer. Hun vil lese fortellingen Rumpemelk fra Afrika. Det ryktes at det også er mulighet for prøvesmaking av rumpemelk etter fortellingen. Ta med din egen pute og kom!

 

Inngang kr. 20

14.03.2013

Barn i snøI forbindelse med Barnehagedagen 2013 er det “åpen barnehage" for avdelingene Tron og Steigen i Øwretun barnehage

 

MANDAG 11.MARS fra kl 9.30 til 11.00 og fra kl 14.00 til 16.00.

 

Det kommer til å være “vanlige" aktiviteter denne dagen. Lavvoen er åpen og det blir kaffe og biteti. Avdelingene Brenna og Muller har invitert til besteforeldrekaffe denne dagen.

 

Årets slagord er DEN BESTE STARTEN der hovedfokus er KVALITET OG BEMANNING.

 

Et kvalifisert personale og nok personale:

Barnehagedagen arrangeres i år for 9.år på rad og er et samarbeide mellom Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalg for barnehage (FUB).

Vi mener det bør sikres en barnehagenorm med flere førskolelærere (barnehagelærere) og barne- og ungdomsarbeidere og det må fastsettes en norm for størrelse på barnegruppa. For å kunne møte ungenes behov for et lekende, lærende og utviklende miljø trenger gode barnehager stabilt personale og  forutsigbar økonomi.

Det kommer ei ny stortingsmelding om barnehager i vår og endring av barnehageloven som bla sier noe mere konkret om bamanning er på trappene.

 

VELKOMMEN TIL ØWRETUN

07.03.2013

De utrolige åreneAlvdal, Tynset og Folldal skal starte opp foreldreveiledningsgrupper for foreldre med barn i alderen 3-6 år. Foreldrene møtes i gruppe og vil få veiledning som styrker foreldrekompetansen.

 

Dette er et lavterskeltilbud der det blir tatt opp tema som lek og relasjonsfremmende aktiviteter, ros og oppmuntring, belønning, gode beskjeder, konsekvenser og grensesetting. Oppstart av gruppene blir ca i februar 2013. Foreldregruppen møtes ukentlig i 12-16 uker.


Foreldreveiledningen er et samarbeid mellom helsestasjon, barnevernet og PP-tjenesten. Dersom du ønsker mer opplysninger kan du henvende deg til en av de nevnte instansene eller barnehagen/skolen der barnet ditt går.

Skjema for påmelding finner du her (word)her (pdf) Brosjyre

14.11.2012