Logo skoleprosjekt
Ledige eiendommer i Alvdal
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

Lek i gymsal_2Kommunestyret vedtok 26.05.2016, sak nr. 39/16, at det skal lages ny plan for idrett og fysisk aktivitet. Arbeidsgruppa som skal lede planprosessen ønsker bred medvirkning fra lag og foreninger og andre i planprosessen, og inviterer til åpent møte torsdag 8. september.

 

For å lage en realistisk og god plan trenger vi ønsker og innspill fra innbyggerne i Alvdal. Planen er et viktig styringsdokument for å nå kommunens mål og for å kunne motta spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.


Vi vil gjerne ha tilbakemelding på hvem som kommer innen fredag 12. august på epost til gunn.hvamstad@alvdal.kommune.no , tlf. 62 48 90 39.

20.07.2016

Søknad sendes til postmottak@alvdal.kommune.no og merkes Spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Søknadsfrist 15. oktober 2016.


Spørsmål kan rettes til enhetsleder kultur, Gunn S. Hvamstad, tlf: 62 48 90 39 eller på mail gunn.hvamstad@alvdal.kommune.no

20.07.2016

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Det er to søknadsfrister hvert år, 20. januar og 20. august.

 

Nye rundskriv med kommentarer til regelverket og omtale av saksbehandlingsrutiner, veiledningshefte til foretak som skal søke produksjonstilskudd, videoveiledning til pålogging i Altinn og annen relevant informasjon ligger nå tilgjengelig på Statens Landbruksforvaltnings hjemmeside:

18.07.2016
Aktivitetskalender
18.08.16
09:00
25.08.16
09:00
08.09.16
09:00
29.09.16
19:00
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Tlf:  62 48 90 00  

Fax: 62 48 90 01

 

Epostadresse:

postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Postadresse:

Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker