Ledige eiendommer i Alvdal
Skolelogo
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

Barn i snøEtter at flere av våre tilkallingsvikarer nå har fått faste stillinger i barnehagene, er det behov for flere tilkallingsvikarer i Alvdal barnehage. Vi søker derfor personer med gode evner til samspill med barn, som har lyst til å arbeide i barnehage. 

  

Alvdal barnehage består av to barnehager; Plassen barnehage, som er en barnehage med to avdelinger med barn i alderen 1-6 år, og Øwretun barnehage som har fire avdelinger med barn i alderen 1-6 år. 

  

Satsingsområdene til barnehagene i Alvdal er: Læring i levende lokalsamfunn, fysisk fostring og friluftsliv, og god lese- og skriveopplæring.  

  

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til enhetsleder Alvdal barnehage, Janne Kjeldsen tlf 62 48 90 21 eller 90 76 40 55.

  

Søknad med rettkjente kopier av vitnemål og attester sendes Alvdal kommune, Servicekontoret, 2560 Alvdal.

02.09.2014

TreningFor offentlig godkjent fysioterapeut er det ledig driftsavtale fra 01.01.2015. Driftsavtalen inngås med opptrapping av virksomheten i henhold til fastsatt nedtrappingsplan. Ledig driftsavtale vil være 40 % i 2015, 60 % i 2016 og 100 % fra 01.01.2017. Driftstilskuddet er knyttet til Alvdal fysikalske institutt som driver sin virksomhet i kommunehuset Nyborg. Instituttet  består av tre privatpraktiserende fysioterapeuter.

Kommunen har tilsatt  100 % stilling kommunefysioterapeut.

 

Vi forventer av deg.

o   At du er offentlig godkjent fysioterapeut

·         Du har godt humør

·         Du har gode samarbeidsevner og fleksibilitet

·         Har evne til å ta egne initiativ og engasjement

 

Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli vektlagt.

02.09.2014

SolsidaSolsida omsorgsheim har for tiden følgende ledige vikariater for sykepleiere: 

-          71% stilling vikar for sykepleier fra 27.09.2014 til juni 2015.

-          16% helgestilling vikar for sykepleier fra nå til juni 2015

-          13% helgestilling vikar for sykepleier fra nå til juni 2015

 

Den som tilsettes må påregne seg å gå i 2-delt turnus, samt hjemmevakter på natta. Prosentandelene kan også vurderes slått sammen, men da med hyppigere helgejobb. Det søkes primært etter off. godkjent sykepleier, men andre med relevant utdannelse som for eksempel vernepleier kan også søke.

02.09.2014

I Enhet for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) trenger vi flere tilkallingsvikarer både på institusjonen (Solsida), i hjemmetjenesten, i tjenesten for funksjonshemmede (TFF) og kjøkken/vask.

Meld deg på til en viktig oppgave i Alvdal.

 

Kontakt avdelingslederne eller Enhet PRO tlf 62 48 94 02.

02.09.2014

Fra 1. september starter Alvdal Kulturskole opp med sangundervisning med sanglærer Siri Beate Fossum. Barn og unge som vil lære seg å synge kan melde seg inn på en vanlig elevplass og få 25 minutter individuell veiledning med Siri. Undervisningen skjer i kulturskolens lokaler hver torsdag ettermiddag og kveld. Siri vil også ta over som dirigent for Alvdal skolekor.

02.09.2014
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet

- tlf. 62 48 90 00 - og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Epostadresse: postmottak@alvdal.kommune.no

 

Fax: 62 48 90 01

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker