Ledige eiendommer i Alvdal
Skolelogo
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter
Hund

Vi vil minne om at det fra 1. april til 20. august er båndtvang for alle hunder i kommunen.  Lovverket som styrer dette er hundeloven, som du kan lese mer om her:   http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundeloven*.

15.04.2014

Mandag 14. april fra kl. 8.30 til 15.30. Telefontid kl. 08.30-11.00 og 12.30-14.00

Tirsdag 15. april fra kl. 09.00 – 15.30. Telefontid kl. 09.00-11.00 og 12.30-14.00

Onsdag 16. april fra kl. 08.30 – 12.00. Telefontid kl. 08.30-12.00.Øyeblikkelig hjelp utenom kontortid: Legevaktsentralen tlf 62 48 22 11 

14.04.2014

Alvdal kommunehus og sentralbordet er åpent som vanlig fra 09:00 til 15:00 mandag og tirsdag. Onsdag 16. april er det åpent fra 09:00 til 12:00.

 

NAV-kontoret i Alvdal er åpent som vanlig fra 09:00 til 14:30 mandag og tirsdag. Onsdag 16. april er det åpent fra 09:00 til 12:00.

 

Alvdal bibliotek er åpent fra 12:00 til 16:00 mandag og tirsdag. Onsdag 16. april er det åpent fra 09:00 til 12:00. Påskeaften er biblioteket stengt.

 

GOD PÅSKE!

14.04.2014

Ledig stilling illRektor 

Det er ledig 40 % midlertidig stilling for skoleåret 2014/2015 som rektor ved Alvdal kulturskole fra 1. august. Kulturskolerektor har ansvaret for drift og videreutvikling av kulturskolen i

kommunen. Det vil bli lagt vekt på kunnskap om kunst og musikk, kulturfaglig innsikt, administrativ kompetanse og personlige lederegenskaper. 

  

Musikk- og kulturskolelærer 

30% messingpedagog

20% strykepedagog

14.04.2014

Ledig stilling ill100 % fast stilling som skolebibliotekar er ledig ved enhet kultur fra 1. mai 2014.
Alvdal bibliotek omfatter folkebiblioteket og kommunale skolebibliotek, samt salg av tjenester til Storsteigen videregående skole.

 

Enheten har totalt 2,53 % stillinger fordelt på 3 ansatte. Skolebibliotekaren betjener to skolebibliotek på 1-7 skoler, hvorav det ene på folkebiblioteket, et skolebibliotek på 8-10 skole, samt skolebiblioteket på Storsteigen videregående skole. I tillegg vakt på folkebiblioteket hver tredje lørdag.

14.04.2014
Aktivitetskalender
29.04.14
09:00
08.05.14
09:00
15.05.14
14:00
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet

- tlf. 62 48 90 00 - og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Epostadresse: postmottak@alvdal.kommune.no

 

Fax: 62 48 90 01

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker