Ledige eiendommer i Alvdal
Skolelogo
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

 

5

 

 

 

 

 

Lørdag 1. november er det den store kinodagen over hele landet. Denne dagen er det halv pris på billetter, og Alvdal kino viser disse fire filmene:

 

12.00 Karsten og Petras vidunderlige jul  

14.00 Operasjon Arktisk

16.00 Børning

18.00 Skumringslandet

 

Ta med deg gjengen din og kom på kino!

Velkommen.

 

Billetter kjøper du her.
 

 

 

31.10.2014

Barnevern illMange barn utsettes for omsorgssvikt og trenger et nytt hjem. I Barneverntjenesten i Nord-Østerdal har vi 8 barn som venter på et nytt hjem.

 

Vi søker etter: 

Familier som er tålmodige, aktive og tolerante. Dere må kunne fokusere på å skape relasjoner, trygghet og ro. Dere bør være gode på rammer og struktur, samtidig som dere må være fleksible. Vi leter etter familier som har en faglig eller erfaringsmessig bakgrunn som gjør at dere best mulig kan forstå disse barnas atferd og hva det er uttrykk for. Dere må kunne møte dem emosjonelt og hjelpe de til å lære nye strategier for å uttrykke sine følelser, slik at de kan få en positiv utvikling.

31.10.2014

Forslag til reguleringsplan for Plassen industriområde (R33) ble sluttbehandlet av Kommunestyret i Alvdal kommune 09.10.2014. Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Før planen vedtas, legges det inn sykkel og gangvei fra kryss F 686 /  F682 til nordlig kryss innkjøring til industrifeltet (v/Granrud bilverksted). Planen sendes på begrenset høring før endelig vedtak.

 

Vedtaket er i henhold til pbl. § 12-12 som gir kommunestyret rett til å sende saken tilbake til ny behandling med retningslinjer for det videre arbeidet med planen. Gang – og sykkelveg langs Fv. 686 fra krysset Fv. 686/Fv.682 til nordlig kryss ved innkjøringen til industrifeltet ved Granrud bilverksted er innarbeidet i planforslagets kart, bestemmelser og beskrivelse. Planforslaget legges nå ut til høring og offentlig ettersyn . Frist for innspill til planforslaget er 15.12.14.

 

Innspillene må være skriftlige og sendes til postmottak@alvdal.kommune.no eller til Alvdal kommune, 2560 Alvdal.

 

Plassen 

Plassen_planbeskrivelse27.10.14

Plassen_planbestemmelser01.09.14

ROS-Analyse-Plassen

30.10.2014

Karsten%20og%20Petras%20vidunderlige%20jul%20-%20plakatNå er programmet for Alvdal kino for november lagt ut!

 

Du finner det her: Kinoprogram november

 

eller på Alvdal kinos hjemmeside: www.filmweb.no/alvdalkino/  

 

eller på vår facebookside: Alvdal kino  

 

Visningene foregår i Aukrustsenteret.

 

Kinobilletter kan kjøpes på nett og mobil gjennom eBillett.

27.10.2014

TrommestikkerAlvdal kulturskole søker gitar-/slagverk-/bandpedagog i 50 % midlertidig stilling i perioden 01.01.2015 – 31.07.2015, med mulighet for fast tilsettelse fra 01.08.2015.

 

Kvalifikasjonskrav: 

Søkere må ha minimum 3 års musikkutdanning fra høgskole/universitet. Det er også ønskelig med pedagogisk utdanning. Vi søker en kreativ person som har god forståelse for og erfaring med arbeid med barn, og som samtidig er resultatorientert. Det er viktig at pedagogen har gode kommunikasjonsevner, er samarbeidsvillig med øvrige kolleger og tar del i skolens profiltenkning på en god måte. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må framlegges før tiltredelse.

24.10.2014
Aktivitetskalender
01.11.14
12:00
06.11.14
09:00
06.11.14
09:00
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet

- tlf. 62 48 90 00 - og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Epostadresse: postmottak@alvdal.kommune.no

 

Fax: 62 48 90 01

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker