Logo skoleprosjekt
Ledige eiendommer i Alvdal
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

sum-logoVelkommen til Skapende ungdomsmesse NR. 14 – og den første regionale utdanningsmessa! Program finner du her. Info om inspirasjonsseminar finner du her.

 

 

20.01.2017

Sau på utmark. Jorunn StubsjøenFylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite. 

Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen.

 

 

 

20.01.2017

NysgjerrigLogo

Ny sesong med Nysgjerrig? (Nord-Østerdalbibliotekenes forelesningsserie for barn) er straks i gang.

 

Se emnene og les mer om Nysgjerrig? her: http://www.jegernysgjerrig.no

 

Husk at det er påmelding.

 

 

14.01.2017

Formålet med planen er å legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg på strekningen Alvdal Skurlag - kommunegrensa mot Rendalen.

 

For gjennomføring av en del av de aktuelle tiltakene er det nødvendig med en utvidelse av vegens eiendomsområde.

 

Les mer her 

13.01.2017

steinhjerterAnne Vanem har samlet steinhjerter. De fleste med kamera, men noen originaler har også fått være med inn.

 

For å finne ut mer om historien bak utstillingen og Annes tanker om hva hjertet symboliserer, er det bare å ta seg en tur på biblioteket og se utstillingen.

13.01.2017
Aktivitetskalender
26.01.17
17:30
26.01.17
19:00
16.02.17
09:00
02.03.17
19:00
16.03.17
09:00
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Tlf:  62 48 90 00  

Fax: 62 48 90 01

 

Epostadresse:

postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Postadresse:

Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker