Logo skoleprosjekt
Ledige eiendommer i Alvdal
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

Lurer du på noe angående regninga fra kommunen? Les her: Forklaring til fakturaene for kommunale avgifter

25.05.2016

Garden Strømsnes, Brua, Kvikne  Foto Per Hvamstad.I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok Formannskapet i Alvdal, sak 20/16, den 12.5.2016 å legge forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset til høring og offentlig ettersyn.

 

Hensikten med planarbeidet er å styrke kommunenes kunnskapsgrunnlag om kulturminner, og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminner i kommunene.

 

Garden Strømsnes, Brua, Kvikne. Intakt gardstun med tidligere forretning og et bolighus fra 1600-tallet. Foto: Per Hvamstad.

 

Planen skal være et styringsverktøy i planlegging og saksbehandling som berører kulturminner og kulturmiljøer.

 

Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på kommunenes servicetorg og på bibliotekene i begge kommuner. De er også tilgjengelige på kommunenes hjemmesider under Planer til høring. 

 

Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til:

Tynset kommune, Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no innen 01.07.16. 

 

    Samlet saksframstilling - Formannskapet 12. mai 2016

 

    Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset

 

    Vedlegg kulturminner i Alvdal og Tynset

 

 


 

19.05.2016

seterlandet1Det ble i formannskapet på Tynset 21. april vedtatt at kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset legges ut for offentlig ettersyn og høring. Saken skal opp til behandling i fast utvalg for plansaker på Alvdal 12. mai.

 

 

 

 

Det blir folkemøter i forbindelse med høringen:

Mandag 9. mai kl. 19.00 i Veslesalen, Tynset kulturhus

Tirsdag 10. mai kl. 19.00 på møterommet på Vollan, Kvikne

Torsdag 19. mai kl. 19.30 på Alvdal bibliotek

19.05.2016

maia reppeVi gratulerer!

 

Maia studerer for tiden ved musikkonservatoriet i Trondheim, og skal ta en Bachelor i klassisk sang. Hun har opp igjennom årene deltatt på masse forskjellige arenaer med både sang, saksofon, fiolin, piano, teater og dans.

 

Drømmen er å kunne bruke musikk til å glede og inspirere barn og unge.

 

Les mer om søknaden og Drømmestipendet her. 

12.05.2016
Aktivitetskalender
26.05.16
18:30
09.06.16
10:00
23.06.16
09:00
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Tlf:  62 48 90 00  

Fax: 62 48 90 01

 

Epostadresse:

postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Postadresse:

Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker