Transporttjeneste for forflytningshemmede (TT-ordning)

Transportordningen for forflytningshemmede er et dør-til-dør tilbud til personer

som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud.

Hedmark fylkeskommune legger til grunn at intensjonen med ordningen er at personer som skal leve hele eller store deler av sitt liv med betydelig forflytningshemminger skal kunne få et særskilt transporttilbud.

Fra 2013 er det innført ny TT ordning og alle søknader behandles nå av en fylkeskommunal transportnemnd.  Søknad sendes til:
            Hedmark Trafikk

            v/TT-nemnda i Hedmark

            Disenstrandvegen 4

            2321 Hamar

 

 

 

Ny TT ordning 2013:

 

 

Informasjon om ny TT-ordning finner du her:  www.hedmark-trafikk.no/FLEX-og-TT/TT-transport

Søknadsskjema: www.hedmark-trafikk.no/Media/Files/Arkiv-filer-frem-til-2015/Soeknadsskjema-TT-ordningen

TT-forskrift: http://www.hedmark-trafikk.no/Media/Files/TT-forskrift

Publisert av: Anita Engelberg
16.01.2017