Om bygdeboka

bygdebokDet kom ut ny bygdebok for Alvdal i åra 2011-2015. Da kommunestyret bestemte at det skulle skrives ny bygdebok for Alvdal var et krav at den nye bygdeboka skulle bygge videre på den gamle som var skrevet av Einar Steimoeggen. Forfatter Alf Eggset tok utgangspunkt i disse bøkene og har fått hjelp av frivillige til å oppdatere den eldre slektshistorien. I tillegg har hver enkelt eier levert inn skjema med opplysninger om sin eiendom og slekt.

 

Opplysninger om hus/eiendom og om slekters gang er ført fram til 31.12.2010.

 

Alvdal bygdebok består av fire bind:

  • Bind 1: Bygda og nordmed Glåma
  • Bind 2: Vestate, Moan og Plassen
  • Bind 3: Steia sentrum og opp langs Folla
  • Bind 4: Sjulhus og sørover. Hovedregister

Bøkene koster kr. 750,- pr. stk. og selges hos Alvdal Bok- og Papirhandel (epost: irene@abok.no) og hos Tynset bokhandel (epost: tynsetbok@fribokhandel.no)

 

Rettinger til Alvdal bygdebok kan gis ved å sende inn dette skjemaet. Det tas ikke med rettinger som gjelder informasjon gjeldende etter 31. desember 2010.
 

Det er satt en begrensning på å motta rettinger frem til 1. august 2018.
Informasjon om rettinger fra før 1915 kan tas med gjennom dokumentasjon av endringen. Informasjon om rettinger etter 1915 kan kun tas med hvis skriftlig dokumentasjon foreligger, samt godkjenning fra den det gjelder eller nærmeste pårørende.
 

Sjekk først om dine rettinger allerede foreligger på www.alvdal.org
 

Vi forholder oss til opplysninger kommet frem i primærkildene. Utskrift av rettinger kan kjøpes i Alvdal kommune mot en kopiavgift. 

Kontaktinfo - kultur, fritid, bibliotek

Enhet for kulturforvaltning:

Enhetsleder 
Anette Friis Pedersen

Tlf. 62 48 90 39 

 

Alvdal bibliotek:

Biblioteksjef 
Berglind Inga Gudmundsdottir

Tlf. 62 48 90 47

 

Alvdal Kulturskole:

Rektor
Berit Konstad Graftås

Tlf. 47 48 47 22

 

Aukrustsenteret:

Daglig leder

Audun Jøstensen Lutnæs

Tlf. 62 48 78 77

 

Musea i Nord-Østerdalen:

Avd.dir

Bersvend Salbu 

Tlf. 47 75 72 53