De utrolige årene

de utrolige årene

Alvdal kommune tilbyr høsten 2017 foreldreveiledningskurs til alle foreldre med barn i alderen 2- 6 år.  

Kurset er gratis og varer i 7 uker med en samling per uke à 2 timer. Planlagt oppstart i oktober 2017.

 

De utrolige årene (DUÅ) er et program som har som mål å legge til rette for godt samarbeid mellom voksne og barn. Det finnes program for foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO. De utrolige årene bygger på bred internasjonal forskning som viser god effekt. Norsk forskning på noen av programmene underbygger de gode resultatene DUÅ får internasjonalt. Dette gjelder i hovedsak foreldreprogrammene.

I Alvdal kommune gis disse tilbudene:

·         Førskolealder programmet- for foreldre med barn i alder 3-6 år.  Varighet:15-18 uker. 

·         Universal programmet- for foreldre med barn i alder 2-6 år. Varighet:7 uker 

 

Foreldreprogrammet har fokus på å styrke relasjon mellom foreldre og barn. Foreldrene møtes i gruppe og vil få veiledning som styrker foreldrekompetansen og tro på egne foreldreferdigheter. Dette er et forebyggende lavterskeltilbud. Det er fokus på at foreldre kan dele erfaringer og snakke sammen om hvordan det er å være foreldre. Konkrete strategier og redskap prøves ut i forhold til tema som blant annet lek, ros, oppmuntring, belønning, gode beskjeder, konsekvenser og problemløsning. De ulike tema diskuteres ved hjelp av blant annet videovignetter, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

 

Er du interessert eller har spørsmål om kurset, ta kontakt med gruppelederne:

Gro Åsne Lohn

Telefon: 47 46 24 09/ 48957276

Mail: Gro.aasne.lohn@alvdal.kommune.no 

 

Ingeborg Sandbakken, helsesøster Alvdal kommune

Telefon: 48865344

Mail: ingeborg.sandbakken@alvdal.kommune.no 

 

Du kan også melde din interesse ved å benytte vedlagt påmeldingsskjema .

Påmeldingsskjema 

 

Mer informasjon om DUÅ finner dere her:     

http://dua.uit.no/ 

Publisert av: Erland Horten
04.09.2015