Krisesenter

Gudbrandsdal KrisesenterKrisesentertilbud er et tilgjengelig lavterskeltilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Målgruppen for krisesentertilbudet er kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. I Alvdal kommune har vi avtale med og bruker Gudbrandsdal Krisesenter. 

 

Krisesentertilbudet retter seg mot alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, det vil si både kvinner og menn, eldre, barn (sammen med omsorgsperson), unge, personer med funksjonsnedsettelser, lhbt-personer (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og personer i samkjønna relasjoner. Tilbudet er rettet mot personer utsatt for vold i nære relasjoner og som har behov for veiledning eller et midlertidig botilbud.

 

Krisesentertilbudet gir et gratis trygt og midlertidig botilbud som er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året. Det gis også et gratis dagtilbud med støtte, råd og veiledning gjennom samtaler eller deltakelse i grupper eller aktiviteter.  Senteret har et telefontilbud, hvor voldsutsatte som henvender seg får informasjon, råd og veiledning. De som ringer skal kunne være anonyme.  Det gis tilbud om oppfølging i reetableringsfasen som omfatter fortsatt hjelp fra krisesenteret.  Kommunen er pliktig til å samordne tiltak fra krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet, slik at den voldsutsatte får helhetlig oppfølging, også i reetableringsfasen. Bestemmelsen om oppfølging i reetableringsfasen gjelder også for barn.

 

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte, uten henvisning fra andre eller timeavtale. Se her for kontaktinformasjon til Gudbrandsdal Krisesenter. 

Publisert av: Erland Horten
31.07.2015