Strategier i mjølke- og kjøttproduksjon på storfe

IMG_7821

Vellykket møteserien med tema strategier i mjølk og kjøttproduksjon på storfe ble kjørt i Folldal, Rendalen og Tynset med over 100 deltaker. Hadde du ikke muligheten til å delta eller ønsker å ta en titt til på foredragene? Her har dere et kort sammendrag og linkene til foredragene fra Tine, NLR og Sparebanken Hedmark.

Møteserie 7.-8. februar 2017.

Av enhetsleder for landbruk og miljø i Alvdal og Tynset kommuner: Mariann Totlund.

 

I den forbindelse kjørte vi en møteserie på tema med over 100 deltakere i Folldal, Rendalen og Tynset. Møteserien ble kjørt som en del av landbruksprosjektene i kommunene.

 

I regionen er det store variasjoner mellom kommunene. Det er Alvdal, Folldal og Tolga i dag som produserer mest mjølk i løsdriftsfjøs med over 60%. Alvdal og Folldal har i dag 46% løsdriftsfjøs i kommunene. Tynset ligger på 30%, Tolga 42%, Os har 24% og Rendalen 39%. Status på landsbasis er at 7 av 10 fjøs er båsfjøs pr i mars 2016.

 

Landbruket er en viktig næring for Nord-Østerdal, og vi ønsker å få med oss flest mulig framover, små som stor. Det har blitt investert mye i landbruket her de siste årene, men med et løsdriftskravet som gjelder fra 2034 for gamle bygninger, fra dags dato for utvidelser og nybygg står flere gardbrukerne over avgjørelsen om å investere.

 

Skjølberg fra Norsk landbruksrådgiving satte fokus på hvor viktig ressurs de gamle driftsbygningene kan være for en rimeligere alternativ til de kostnadskrevende byggprosjekter. Det ble vist flere løsninger som ga 30-70% i besparelse ved å utnytte det gamle i kombinasjon med påbygg. Rimeligere løsninger kontra nybygg kan være med å få driftsplanen til å gå opp og du kan få tatt en investering tidligere enn du kunne ved et helt nytt bygg. Det gir og muligheter for mindre bruk til å satse uten nødvendigvis øke behovet for areal og kvote for å få driftsplanen til å gå opp. Gamle bygg er en viktig ressurs på garden, som bør vurderes med i planene om utbygging.

Kristoffer Skjøstad fra Tine, så på økonomien ved ulike løsninger med ammeku og framfôring av ungdyr som et alternativ til å kjøpe eller leie kvote nå når prisene er høye.

Ann Brudevoll fra Sparebanken Hedmark fortalte litt om hvordan banken tenker i forhold til finansiering av landbruket framover.

Utfordringer med høye byggekostnader samtidig som vi har er høye kvotepriser for både kjøp og leie av kvote er en nøtt for mange bønder i dag om hva de skal gjøre framover. Det er viktig å ta starte tidlig og involver hele familien i prosessen. Bruk de dyktige rådgiverne vi har i regionen og kontakt landbrukskontorene tidlig.

 

Fagforedrag fra møteserien: 

Kan oksen og ammekua utnytte ledig kapasitet i mjølkeproduksjonsfjøs? v/ Kristoffer Skjøstad, Tine. (Fagmøter NØ

Bruksutbygging i landbruket -mulighetenes posisjon. Fra fjøsdrøm til drømmefjøs v/ Per Olav Skjølberg, NLR. (GT- Skjølberg Nordøsterdal 7. og 8. februar 2017)

Effektivisere og utvide produksjonen? v/ Ann Brudevoll, banksjef Sparebanken Hedmark. (Utvidelser av produksjonen i landbruket)

Publisert av: Inger Marie Holte Eithun
14.02.2017