Nyheter

imagesEC3IW81QNew Mining Company (NMC) er ikke et selskap, men et varemerke for et russisk selskap som ønsker å etablere serverpark med salg av prosesseringskapasitet som forretningside.

21.12.2017

Kommunestyret vedtok den 26. oktober 2017 ny næringsplan med tiltaksdel for Alvdal kommune.

 

Dokumentene finner du her:

 

Aktuelle dokumenter Næring

27.10.2017

79feb5d377b0031e156eb84843a932ef

 

Alvdal kommune har tidligere ikke hatt noen næringsplan. I forbindelse med planprosessen som ble igangsatt i 2016 ble det bestemt at kommunen skal ha fire strategiske planer; næringsplan, folkehelseplan, plan for rekruttering og kompetanse, og helse/omsorgsplan.

 

Strategisk næringsplan med tilhørende tiltaksdel legges nå ut på høring med høringsfrist 15. august.

 

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak.

 

Næringsplan Alvdal kommune - tiltaksdel

Næringsplan Alvdal kommune - juni 2017

 

 

16.07.2017

BredbåndAlvdal kommune vil på vegne av innbyggerne i kommunen, utarbeide søknader om midler til bredbåndsutbygging i Alvdal. Det søkes om statlig tilskudd  for utbygging av bredbånd i distriktene (NKOM). I tillegg har Hedmark fylkeskommune gitt tilsagn om midler til prosjekter i Hedmark. I løpet av våren 2017, vil det i tillegg bli fremmet sak om kommunal bevilgning til bredbåndsutbygging.  

 

Et av kravene for en  søknad fra kommunen, er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 2. mai  2017.  Høringsuttalelser sendes til postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Les mer