Åpen skogdag for alle interesserte i Nord - Østerdalen lørdag 14. oktober

Gjødsling av skog

Oppmøtested: Brydalen, Fv. 665 v. avkjøringa til Aumdalsveien kl. 11.00 

  

Tid                 : Lørdag 14. oktober kl. 11.00-14.00  

  

Tema             : Gjødsling av skog, foryngelse og ungskogpleie – med egen             

                         orientering om dagens tilskuddsordninger   

  

Bevertning    : Lunsj med kaffe kl. 12.00-12.30 

  

Ansvarlig fagprogram : Trond Rusten og Norvald Aas Solvang innleder med å  

orientere om historikk - og drifta av Sogneskogen. 

  

Øvrig fagprogram ved Erling Birger Semmingsen(Glommen),   

 

Magne Sandtrøen (fylkesmannen), Anders Jensen (Tynset, Alvdal og Folldal kommuner)                                                                                               

                                                      

Arrangør : Tyldal Sogneskog BA, Glommen Skog SA og felles 

                   kontaktutvalg for skogbruket i Nord Østerdal 

  

  

Vel møtt! :-)          

Tømmerstokk

Publisert av: Erland Horten
09.10.2017