Nytt fra skoletomta

Arbeidet går sin gang på byggetomta. Vinduer er inne i 2.etg., støpte elementer er på plass, og trapper er plassert i bygget.  

 

Alle deler av bygget er nå under tak, og det er justert  for setningene som ble oppdaget tidligere i høst.

 

Vi ligger noe etter den oppsatte planen, men ikke mer enn at vi pr. i dag mener å kunne jobbe dette inn igjen.

 

Kledning på bygget er avklart, og det skal benyttes Royalbehandlet furu i fargen grå på alt unntatt Kulturdelen. Den får svart kledning.  

  

Vi minner om navnekonkurransen med frist for innspill 20.oktober. 

Publisert av: Erland Horten
12.10.2017