Skip Navigation Links.
Collapse Barn og familieBarn og familie
Collapse Alvdal barnehageAlvdal barnehage
Plassen barnehage
Øwretun barnehage
Private barnehager
Barnevernet
Helsestasjonen
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Collapse BeredskapBeredskap
Beredskapsrådets medlemmer
Kriseledelsen
Collapse Bolig og eiendomBolig og eiendom
Eiendomsgebyrer
Eiendomsskatt
Kommunale boliger
Kommuneplaner, delplaner og reguleringsplaner
Matrikkel, delingssaker og oppmåling
Collapse HelseHelse
Fysioterapitjenesten
Helsestasjonen
Helsestasjon for ungdom
Jordmortjenesten
Legekontoret
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Partnerskap for folkehelse (Trygge lokalsamfunn)
Psykiatritjenesten
Rusomsorg
Tannhelsetjensten
Collapse Kultur, fritid, bibliotekKultur, fritid, bibliotek
Alvdal Bibliotek
Alvdal bygdebok
Alvdal kulturskole
Museer og kulturminner
Svømmehallen
Alvdal kino
Collapse Jord, skog og utmarkJord, skog og utmark
Jordbruk
Skogbruk
Utmark
Bygdeutviklingsmidler
Lovverk i landbruket
Collapse Natur og miljøNatur og miljø
Miljøforvaltning
Collapse OmsorgstjenesterOmsorgstjenester
Ergoterapitjenesten
Hjemmebaserte omsorgstjenester
Kjøkken og vaskeritjenester
Omsorgslønn
Rehabiliteringstjenesten
Solsida Omsorgsheim
Tjeneste for funksjonshemmede (TFF)
Trygdeboliger og omsorgsboliger
Collapse Skole og utdanningSkole og utdanning
Alvdalsskolen mot 2050
Alvdal Ungdomsskole
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Plassen skole
SFO Plassen skole
Steigen skole
SFO Steigen skole
Videregående skoler
Collapse Sosiale tjenester - NAVSosiale tjenester - NAV
Boligtilskudd
Bostøtte
Krisesenter
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Salgs- og skjenkebevillinger
Collapse Startlån boligStartlån bolig
Kommunens retningslinjer for startlån
Støttekontakt
Transporttjeneste for forflytningshemmede (TT-ordning)
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp
Collapse Tekniske tjenesterTekniske tjenester
Byggesaksbehandling
Eiendomsgebyrer
Feiing og brannvern
Kart og oppmåling
Kommuneplaner, delplaner og reguleringsplaner
Kommunale boliger
Kommunale veger
Collapse AdministrasjonAdministrasjon
Om kommunevåpnet
Rådmannens side
Salgs- og skjenkebevillinger
Collapse AlvdalssamfunnetAlvdalssamfunnet
Den Norske Kirke, Alvdal
Lag og foreninger i Alvdal
Interkommunalt samarbeid
Collapse PolitikkPolitikk
Alvdal kommunestyre 2011 - 2015
Økonomiplan 2014 - 2017
Høringer
Ordførerens side
Saksdokumenter Kommunestyret
Saksdokumenter Formannskapet
Saksdokumenter Fast utvalg for plansaker
Saksdokumenter Kontrollutvalget
Andre offentlige tjenester
Betalingssatser og gebyrregulativ
Skjema-intern
Postliste
English
Ledige stillinger
Collapse Stortings- og sametingsvalget 2017Stortings- og sametingsvalget 2017
Generell informasjon om stemmegivning
Alvdal barnehage
Alvdal kulturskole
Alvdal bygdebok
Flyktningetjenesten
Næring