Eiendomsgebyrer

Eiendomsgebyrene i Alvdal omfatter

  • vanngebyr for hus som er tilknyttet kommunalt vannledningsnett
  • avløpsgebyr for hus som er tilkoblet kommunalt avløpsnett
  • septikgebyr for hus som har septikanlegg
  • renovasjonsgebyr for boliger med sekkerenovasjonsordning
  • hytterenovasjonsgebyr for fritidsbolig i kommunen

Gebyrenes størrelse kan variere med ulike typer og størrelser av hus. Gebyrene fastsettes av Kommunestyret for ett år av gangen i kommunens budsjettvedtak.

 

Eiendomsgebyrer for inneværende år kan du lese i Betalingssatser for tekniske tjenester. Regning for eiendomsgebyrer sendes fra 2014 ut fire ganger i året med forfall 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11.

 

Du kan søke om fritak eller melde endring for enkelte gebyrer ved å henvende deg til Enhet for kommunalteknikk som har kontorer i kommunehuset. Telefon 62 48 90 00, epost postmottak@alvdal.kommune.no

 

De svarer også på spørsmål vedr. gebyrene.

 

Publisert av: Anders Wahl
04.04.2011