Sosiale tjenester

Nav_logoDe fleste sosiale tjenester i kommunen utføres av NAV Alvdal som holder til i Alvdal Kommunehus (Nyborg), 2. etg. Dette gjelder tjenester som bostøtte, startlån, økonomisk sosialhjelp, transportordningen for funksjonshemmede


 

 

Ekspedisjonstid: 

 

Mandag      kl 10.00-14.00 

Tirsdag       Stengt

Onsdag      kl 10.00-14.00

Torsdag     Stengt 

Fredag       kl 10.00-14.00  

 

Vi er forøvrig tilgjengelig på telefon og gjennom timeavtaler.  
 

Besøksadresse: Kommunehuset
Postadresse: NAV Alvdal, Gjelen 3, 2560 Alvdal
NAV kundesenter: Tlf. 55 55 33 33 - Fax 62 02 34 41

 

Bemanning:
Leder NAV: Brit Kværness
Sosialkonsulent/veileder: Elin Klafstadbakken
Saksbehandler/veileder:  Susanne Vasskog Johnsgård

Saksbehandler /veileder: Stine Hellsaa

Saksbehandler/ veileder: Aud Søgård Flaten

 

Arbeidsområder:

    Opplysning, råd og veiledning

    Økonomisk stønad

    Økonomisk rådgivning

    Kvalifiseringsprogrammet

    Sosiale tjenester

    Midlertidig botilbud

    Ungdom

    Bostøtte

    Startlån bolig

 

I tillegg utfører NAV-kontoret statlige tjenester innen arbeid, aktivitet og stønadsutbetalinger. Se www.nav.no 

 

Nord-Østerdal har et felles brukerutvalg NAV for kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen og Alvdal. Alvdals representant i brukerutvalget er Kåre Dalen. Han kan kontaktes på mobiltlf. 977 45 442 eller på epost kare.dalen@hotmail.no Vararepresentant er Ola Lilleeggen.

 

Kommunens innbyggere kan kontakte disse ved behov for bistand både i enkeltsaker og systemrettede saker tilknyttet NAV Alvdal.

 

 

Nyheter

Åpningstider NAV Nord-Østerdal 

 

NAV Nord-Østerdal endrer åpningstidene for vårt kontor på Alvdal fra og med 09.april.2018

Dette innebærer at NAV-kontoret holder stengt på tirsdager og torsdager, men vi vil fortsatt være tilgjengelig på telefon og gjennom timeavtaler. 

 

Mandag      kl 10.00-14.00 

Tirsdag       Stengt

Onsdag      kl 10.00-14.00

Torsdag     Stengt 

Fredag       kl 10.00-14.00  

 

06.04.2018

navvvvv

 

 

 

 

 

NAV Alvdal har gjennom hele året ligget i toppsjiktet i måloppnåelsen. Kontoret utmerker seg ved å ha ligget på førsteplass hele fem måneder på rad i 2016, fra mai til september. Gjennom god og målrettet innsats gir kontoret tjenester som er til beste for brukerne i kommunen.

21.12.2016

Nav_logo

 

 

NAV Alvdal er stengt for publikum på grunn av internt møte i region Nord-Østerdal onsdag 23.11.16.

 

 

 

 

22.11.2016

Nav_logo

 

NAV Alvdal gjennomfører brukerundersøkelse i uke 45 og 46. Vi inviterer de som besøker NAV-kontoret i denne perioden til å delta i spørreundersøkelsen. Undersøkelsen foregår elektronisk på vår publikums-pc.

 

 

 

04.11.2016

Barnevern illMange barn utsettes for omsorgssvikt og trenger et nytt hjem. I Barneverntjenesten i Nord-Østerdal har vi 8 barn som venter på et nytt hjem.

 

Vi søker etter: 

Familier som er tålmodige, aktive og tolerante. Dere må kunne fokusere på å skape relasjoner, trygghet og ro. Dere bør være gode på rammer og struktur, samtidig som dere må være fleksible. Vi leter etter familier som har en faglig eller erfaringsmessig bakgrunn som gjør at dere best mulig kan forstå disse barnas atferd og hva det er uttrykk for. Dere må kunne møte dem emosjonelt og hjelpe de til å lære nye strategier for å uttrykke sine følelser, slik at de kan få en positiv utvikling.

31.10.2014

Alvdal kommune har i 2014 fått midler fra Husbanken til tilskudd til etablering i egen bolig. Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Søknader behandles fortløpende så lenge kommunen har tilskudd til utdeling.

Tilskudd til etablering kan gis enkeltpersoner til oppføring, kjøp og refinansiering etter en økonomisk behovsprøving. Det skal legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter. Ta kontakt med NAV Alvdal for mer informasjon.

 

Søknadsskjema:

TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG 2014

TILSKUDD TIL ETABLERING I EGEN BOLIG 2014

 

Søknaden sendes NAV Alvdal, Nyborg, 2560 Alvdal.
 

24.09.2014

fosterbarnIkke alle barn kan bo hjemme. Over 10 000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. 9 av 10 barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem. I Hedmark trenger vi 80 nye fosterhjem i år. Vil du bety en forskjell i et barns liv?

 

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

04.06.2014

NAV Alvdal gjennomfører en brukerundersøkelse i perioden 14.-25.10.13. Vi inviterer de som besøker NAV-kontoret i denne perioden om å delta i spørreundersøkelsen.

Les mer om brukerundersøkelsen

07.10.2013

VergemålslovenNy vergemålslov trer i kraft 1. juli. Dette innebærer både nytt regelverk og ny organisering. De oppgavene som dagens kommunale overformynderier har, blir overført til landets 18 fylkesmenn. Fylkesmannen i Hedmark blir ny førsteinstans for alle vergemål i Hedmark.

 

Alle oppnevnte hjelpeverger, verger og setteverger fortsetter i sine vergeoppdrag. Begrepet hjelpeverge skal ikke brukes lenger og dagens hjelpeverger får benevnelsen verge.

 

Dagens verger skal levere regnskap for 1. halvår 2013 til overformynderiet innen 31. august. Alle søknader om godtgjøring og utgiftsdekning for 1. halvår leveres også til overformynderiet. Overformynderiet avslutter sin virksomhet etter at regnskapene er avlevert og arkivet er avsluttet.

07.05.2013

21. november sendte Husbanken brev til 116 000 bostøttemottakere som fikk bostøtte for oktober 2012. Brevene går som B-post og vil dermed nå mottakerne i perioden 24.-27.november. Formålet med kampanjen er å innhente samtykke til Husbankens behandling av personopplysninger.

 

Alle bostøttesøkere MÅ samtykke 

Husbanken kan ikke behandle en søknad for januar 2013, før alle over 18 år i en husstand har gitt samtykke til behandlingen av personopplysninger. Hvis søker eller andre voksne i en husstand ikke samtykker, vil søknaden deres for januar bli avvist. Det betyr at de ikke får bostøtte fra januar 2013.

27.11.2012

Nav-kontoret i Alvdal gjenomfører en brukerundersøkelse i september, og ønsker svar fra alle som er innom kontoret i tidsrommet 17. til 28. september.

11.09.2012

Fra 01.01.2013 gjelder nye forskrifter for Transportordningen for forflytningshemmede.

Hedmark Trafikk FKF sender i disse dager ut informasjonsbrev til alle brukere om endringen, med orientering om at alle godkjente brukere må søke på nytt. 

Det er laget nytt søknadsskjema og legeerklæring, og disse må sendes til den fylkeskommunale transportnemnda innen 1. oktober 2012.
I løpet av desember vil alle søkere få skriftlig svar på om de er godkjent som brukere fra 01.01.2013.

 

Søknader som mottas etter 1. oktober vil bli behandlet fortløpende, men en evt. godkjenning vil ikke gjelde fra 01.01.2013.

Søknaden sendes til:
                Hedmark Trafikk
                v/TT-nemda i Hedmark
                Disenstrandvegen 4
                2321  Hamar

15.08.2012

Nav_logoNord-Østerdal har opprettet et felles brukerutvalg NAV for kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen og Alvdal. Alvdals representant i brukerutvalget er Kåre Dalen. Han kan kontaktes på mobiltlf. 977 45 442 eller på epost kare.dalen@c2i.net Vararepresentant er Ola Lilleeggen.

 

Kommunens innbyggere kan kontakte disse ved behov for bistand både i enkeltsaker og systemrettede saker tilknyttet NAV Alvdal.

 

22.06.2012

Barnevern illNi av ti barn som ikke bor hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem, og siden 1990 har antallet fosterhjem økt med over 50 prosent i Norge. DD.KK.HH Kronprinsparet stiller seg bak den nasjonale fosterhjemskampanjen «Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei», der målet er å rekruttere fosterhjem til ungdom mellom 15-17 år.

29.02.2012

Kontaktinfo - sosiale tjenester og NAV

NAV Alvdal:

Tlf. 55 55 33 33

 

NAV-leder:

Camilla Svendsen