37 mil nordover, litt øst og oppover…

Johnny HAgen jpg ingress.jpg 

Kommer du sørfra gjennom skogene i Østerdalen og landskapet åpner seg med frodige elvesletter, da er du i Alvdal. Her holder den evige optimist Solan Gundersen til. Solan er våghalsen, han lever farlig. Han har likevel godt selskap av Ludvig, engstelsen sjøl. Og Ludvig skåler i blåbærsaft.

Jeg får gleden av å være ordfører i denne bygda de neste fire år. Som Solan så ønsker jeg meg en utvikling preget av optimisme og positive tanker. Inni meg lurer Ludvig, og tankene på de som ikke har det så godt, og som trenger bistand i hverdagen.

Jeg er klar over at «til lags åt alle kan ingen gjera», men etter beste evne skal jeg forsøke å være ordfører for alle. For som Solan sier: «Det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring!» 

 

Johnny Hagen 

ordfører 

 

 

Ordfører (2015 - 2019) er Johnny Hagen (Ap)

 

Varaordfører (2015 - 2019) er Mona Murud (Sp)

 

Publisert av: Anders Wahl
04.04.2011