Fysioterapitjenesten

Nina Korsmo er tilsatt som kommunefysioterapeut i 100% stilling. Hun har kontor i Kommunehuset Nyborg og har telefon 47 48 30 18.

Per dags dato er Ranveig Stortroen vikar i stillingen.

Det er i hovedsak kommunefysioterapeut som yter tjenester innenfor

  • Helsestasjon
  • Skolehelsetjeneste
  • Rehabilitering/institusjon
  • Individuell oppfølging av barn med spesielle behov

Alvdal fysikalske institutt har kontorer i Nyborg, Alvdal kommunehus.

Instituttet drives av privatpraktiserende fysioterapeuter med tilskudd fra Alvdal kommune;

  • Karen Meyer
  • Anette Strypet Nilsen
  • Halvor Wang

 De treffes på telefon 62 48 90 80.

 

Kontaktinfo - helse

Timebestilling på nett

 

Enhetsleder helse:

Anita Engelberg,

tlf. 62 48 90 00

mobil: 456 38 953 (dagtid)

 

Kommunelege 1:

Håkon S. Henningsen,

tlf. 62 48 91 00

 

Helsestasjonen:

tlf. 62 48 90 87

 

Øyeblikkelig hjelp

dagtid: 62 48 91 09

 

Legevaktsentralen:

tlf. 116 117 eller

62 48 22 11

 

Tynset Sykehus (hjemmeside)