Helsestasjonen

hesHelsestasjon har kontorer i 2. etasje i Nyborg, Alvdal kommunehus.
Telefon: 62 48 90 87 / 62 48 90 89. 

 

Helsestasjonen er bemannet med:

Elisabeth Hafsten, ledende helsesøster, tlf. 474 52 238.
Sissel Leet Halvorsen, helsesøster

Ingeborg Sandbakken, helsesøster, tlf. 488 65 344.

Jordmor en dag pr. uke, for tiden torsdager. Tlf: 62 48 90 89.

Lege tirsdager.

 

Mandager er det skolehelsetjeneste frem til kl 13. Tirsdag til fredag er normalt en av helsesøstrene å treffe, telefontid mellom kl. 08.00 og kl. 15.00. Det er en fordel å avtale time da helsesøstrene kan være ute i forbindelse med skolehelsetjenesten, hjemmebesøk m.m.

 

Helsestasjonens formål er å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom. Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet er barnet og den unge, foresatte, skole, barnehage, sosialkontor, legekontor, pedagogisk psykologisk tjeneste, barne - og ungdomspsykiatrien.

 

Helsestasjonen låner ut elektriske brystpumper, alarmapparater til behandling av sengevæting og noe litteratur innen helseopplysning.

 

Helsestasjonsarbeid: 


• Hjemmebesøk til alle nyfødte og ellers ved behov

• Barseltreff

• Foreldreveiledning

• De Utrolige Årene – foreldreveiledningskurs
• Sped- og småbarnskonsultasjoner fra 4-ukerskontroll til 4-årskontroll
• Råd og veiledning individuelt og i grupper
• Helsestasjonen som treffsted, nettverksbygger
• Vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet

 -Reisevaksiner

•Prevensjonsveiledning
•Miljørettet helsevern

 

Rutinekonsultasjoner hos helsesøster: hjemmebesøk etter fødsel, 4 uker (også fysioterapeut), 6 uker, 3 mnd, 4 mnd (også fysioterapeut), 5 mnd, 6 mnd, 8 mnd, 10 mnd, 1 år, 2 år og 4 år.

Faste kontroller hos helsestasjonslege på 6 uker, 6 mnd., 1 år, 2 år og 4 år.

 

Reisevaksinasjon  

Helsestasjonen gir råd og veiledning i forbindelse med utenlandsreiser og reisevaksinering. Ta gjerne kontakt i god tid, noen vaksiner må bestilles. Utenlandsvaksiner og vaksiner til voksne må betales.

Hvilke reisevaksiner bør jeg ta? 


Skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

 

Nyttige lenker 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn og barnehage

Behandling og bekjempelse av hodelus

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

 

Publisert av: Anita Engelberg
16.01.2017

Kontaktinfo - helse

Timebestilling på nett

 

Enhetsleder helse:

Anita Engelberg,

tlf. 62 48 90 00

mobil: 456 38 953 (dagtid)

 

Kommunelege 1:

Håkon S. Henningsen,

tlf. 62 48 91 00

 

Helsestasjonen:

tlf. 62 48 90 87

 

Øyeblikkelig hjelp

dagtid: 62 48 91 09

 

Legevaktsentralen:

tlf. 116 117 eller

62 48 22 11

 

Tynset Sykehus (hjemmeside)