Legetjenesten

Kontorlokaler:
Legetjenesten har kontorlokaler i 2. etasje i Nyborg, Alvdal kommunehus. 

Postadresse: Alvdal Legekontor, Gjelen 3, 2560 Alvdal. 

 

Åpningstider:
Legekontoret har åpent alle hverdager unntatt tirsdag fra 8.30 til 15.00. På tirsdager er åpningstiden fra 09.00 – 15.00.

Leger:
 
Kommunelege I, Håkon Spæren Henningsen

Kommunelege II Barbro Ryen 

Turnuslege - 6 mnd. av gangen

 

Hjelpepersonell:
Aud Jorunn Landfastøyen

Bente Havdal 

Sølvi Nybakk

Stine Heggstad

Anne Grethe Kjeldsen

 

Timebestilling og medisinbestilling
skjer ved henvendelse til legekontorets ekspedisjon på tlf.: 62 48 91 00 kl. 08.30 – 11.00 og 12.30 – 14.00.  Tirsdager kl. 09.00 - 11.00 og 12.30 - 14.00.

Legene ønsker å fastsette fast tid for telefonkontakter. Dette betyr IKKE at man kan ringe direkte til legen, men at legen ringer tilbake når vedkommende har tid.

 

Pasientinformasjon og timebestillinger kan IKKE formidles via epost.

 

Ang. resepter og medisinbestillinger 

  • Det er viktig at legene har mulighet til å kontrollere at pasientene får riktig medisin i riktig dose til riktig tid. En skal derfor ikke regne med at medisinene kan hentes på Østby tidligst før dagen etter de er bestilt. Derfor er det viktig at faste medisiner bestilles i god tid.
  • Resepter som gjelder medisiner til behandling av akutte tilstander, skrives som vanlig e-resept av legen og kan hentes på hvilket som helst apotek.
  • Det er forøvrig en fordel av medisinbestillinger gjøres i forbindelse med legekontroller (minimum 1 gang årlig). Man kan da få årsresepter på faste medisiner (gjelder ikke sovemedisiner, smertestillende og beroligende medisiner).


Øyeblikkelig hjelp
Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe 62 48 91 09. Ved behov for øyeblikkelig hjelp mellom kl. 15.00 og 08.30 kan du ringe legevaktsentralen på tlf.: 116 117.

Vi har et visst antall øyeblikkelig hjelptimer hver dag som fordeles mellom legene. Dette betyr at en av legene hver dag har ansvaret for å ha timer ledige til pasienter som må ha time på dagen. Det er ved disse timene ikke anledning til å sjekke andre ting. 

Ved alvorlig akutt skade eller sykdom, ring 113.

 

Legevakt
 

Alvdal, Folldal, Tolga og Tynset kommuner har felles legevakt. Legen formidles via legevaktsentralen – tlf.: 116 117. Legevakten har kontor på Tynset sykehus. 

 

Fastlege
Fastleger i Alvdal er kommunelege I Håkon Spæren Henningsen og kommunelege II Barbro Mestvedthagen Ryen. 

 

Her kan du selv gå inn og bytte fastlege.

Kontaktinfo - helse

Timebestilling på nett

 

Enhetsleder helse:

Anita Engelberg,

tlf. 62 48 90 00

mobil: 456 38 953 (dagtid)

 

Kommunelege 1:

Håkon S. Henningsen,

tlf. 62 48 91 00

 

Helsestasjonen:

tlf. 62 48 90 87

 

Øyeblikkelig hjelp

dagtid: 62 48 91 09

 

Legevaktsentralen:

tlf. 116 117 eller

62 48 22 11

 

Tynset Sykehus (hjemmeside)