Psykiatritjenesten

Psykiatrikonsulent Anne Vanem, tlf.: 62 48 90 44
Psykiatrikonsulent Ida Stillerud, tlf.: 62 48 90 43

Psykiatrikonsulentene har kontor i 2. etg. på Nyborg Alvdal kommunehus.
Psykiatrikonsulentens arbeidsoppgaver kan kort beskrives slik:

  • Samtaler
  • Koordinere og veilede støttekontakter
  • Koordinere ansvarsgrupper
  • Utarbeide individuelle planer
  • Oppfølging av psykiatriplanen  
  • Forebyggende virksomhet for barn og unge.
  • Støttekontakter

Psykiatriplan 2012-2015 

Psykososialt støtteteam

Publisert av: Anita Engelberg
16.01.2017

Kontaktinfo - helse

Timebestilling på nett

 

Enhetsleder helse:

Anita Engelberg,

tlf. 62 48 90 00

mobil: 456 38 953 (dagtid)

 

Kommunelege 1:

Håkon S. Henningsen,

tlf. 62 48 91 00

 

Helsestasjonen:

tlf. 62 48 90 87

 

Øyeblikkelig hjelp

dagtid: 62 48 91 09

 

Legevaktsentralen:

tlf. 116 117 eller

62 48 22 11

 

Tynset Sykehus (hjemmeside)