Rusomsorg

Personer med rusproblemer kan henvende seg til, og blir ivaretatt gjennom fastlegeordningen og ruskonsulent i psykiatritjenesten.

Rusproblemer vil ofte gi uheldige konsekvenser ut over egen helse,
det være seg utdanning, familie og andre, økonomi, aktivitet og arbeid.

Derfor er det ofte nødvendig med tett samarbeid mellom enhet Helse og andre enheter i kommunen eller 2. linjetjenesten.

I første omgang vil enheten forsøke å hjelpe deg i nærmiljøet ditt. Hjelpen varierer ut fra hvilke behov du har. For at hjelpen skal bli så effektiv som mulig samarbeider enheten med andre deler av hjelpeapparatet. Eksempel på samarbeidspartnere er, NAV og psykisk helsevern i og utenfor institusjon. Er du skoleelev er det aktuelt å samarbeide med skoleverket. Har du arbeid, kan det være aktuelt å samarbeide med arbeidsplassen om et støtteopplegg.

RUS-telefonen 

 

RUS-telefonen 08588 er en råd-  veiledning - og informasjonstjeneste om rusproblematikk. Tjenesten som ble etablert i desember 2002, er et samarbeidsprosjekt mellom sosial- og helsedirektoratet og Rusmiddeletaten i Oslo kommune. Telefonen blir betjent av personer med lang erfaring fra kommunikasjon med målgruppene, og stor kunnskap innen fagfeltet

 

Les også Rusmiddelpolitisk tiltaksplan for Alvdal kommune (2010)

Publisert av: Anita Engelberg
16.01.2017

Kontaktinfo - helse

Timebestilling på nett

 

Enhetsleder helse:

Anita Engelberg,

tlf. 62 48 90 00

mobil: 456 38 953 (dagtid)

 

Kommunelege 1:

Håkon S. Henningsen,

tlf. 62 48 91 00

 

Helsestasjonen:

tlf. 62 48 90 87

 

Øyeblikkelig hjelp

dagtid: 62 48 91 09

 

Legevaktsentralen:

tlf. 116 117 eller

62 48 22 11

 

Tynset Sykehus (hjemmeside)