Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten i Alvdal ivaretas av den interkommunale PP-tjenesten for Nord-Østerdal som har kontorer på Tynset. Telefon 62 48 50 00 (Tynset kommune).

 

Leder for tjenesten er Aud Inger Erlien Dalløkken

 

PP-tjenestens hjemmeside (Tynset kommune)

Publisert av: Anders Wahl
06.04.2011