Kommunale boliger

Alvdal kommune har en del boliger til utleie. Oversikt over hva det koster å leie kommunal bolig finner du i Betalingssatser for tekniske tjenester. Legg merke til at det i en del tilfelle kreves to mnd. husleie i depositum ved avtaleinngåelse. Husleiesatsene vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlinga. Husleieloven har nærmere bestemmelser om hvordan dette skal gjennomføres.

Hvis du ønsker å søke på kommunal bolig, gjøres dette skriftlig til Alvdal kommune, eller pr e-post til postmottak@alvdal.kommune.no

Bolig nr. Betegnelse Spesialbolig e. Husll. § 11-1 Depositum

1 

Steitun Nord Ja

2 

Steitun Sør Ja

3 

N. Brennatun Nord Ja

4

N. Brennatun Sør Ja

5

Trygdebo Ja Nei

6

Thorestrøa Ja

7

Dalseggen 1 Ja

8

Dalseggen 2 Ja

9

Dalseggen 3 Ja

10

Dalseggen 4 Ja

11

Dalseggen 5 Ja

12

Dalseggen 6 Ja

15

Aldersbolig Brenna 1 Ja Nei

16

Aldersbolig Brenna 2 Ja Nei

17

Aldersbolig Brenna 3 Ja Nei

18

Aldersbolig Brenna 4 Ja Nei

19

Aldersbolig Brenna 5 Ja Nei

20

Aldersbolig Brenna 6 Ja Nei

21

Aldersbolig Brenna 7 Ja Nei

22

Aldersbolig Brenna 8 Ja Nei

23

Aldersbolig Brenna 9 Ja Nei

24

Aldersbolig Brenna 10 Ja Nei

25

Vernet bolig Syd Ja Nei

26

Vernet bolig Nord Ja Nei

27

Klokkaregga 1 Ja Nei

28

Klokkaregga 2 Ja Nei

29

Klokkaregga 4 Ja Nei

30

Klokkaregga 5 Ja Nei

31

Nyhustrøa 1 Ja Nei

32

Nyhustrøa 3 Ja Nei

33

Nyhustrøa 4 Ja Nei

39

Nyhustunet 1 Nei

40

Nyhustunet 2 Nei

41

Nyhustunet 3 Nei

42

Nyhustunet 4 Nei

43

Omsorgsbolig nr 1 Ja Nei

44

Omsorgsbolig nr 2 Ja Nei

45

Omsorgsbolig nr 3 Ja Nei

46

Omsorgsbolig nr 4 Ja Nei

47

Omsorgsbolig nr 5 Ja Nei

48

Omsorgsbolig nr 6 Ja Nei

Publisert av: Anders Wahl
06.04.2011