Museer og kulturminner

Alvdal Museum eies og drives av Alvdal kommune, enhet for kulturforvaltning, og

består av følgende anlegg:


Husantunet 

Nyhus garveri 

Barkald skole

Lovise hytte 

Kvern og badstu i Aursjøbekken 

Heistårn ved St. Thomas gruve

Aukrustsenteret 
Nordøsterdalsmuseet 

 

 

 

Publisert av: Henny Oddveig Kveen Brustad
05.06.2012

Skjema - kultur, fritid, bibliotek

Kontaktinfo - kultur, fritid, bibliotek

Enhet for kulturforvaltning:

Enhetsleder 
Anette Friis Pedersen

Tlf. 62 48 90 39 

 

Alvdal bibliotek:

Biblioteksjef 
Berglind Inga Gudmundsdottir

Tlf. 62 48 90 47

 

Alvdal Kulturskole:

Rektor
Berit Konstad Graftås

Tlf. 47 48 47 22

 

Aukrustsenteret:

Daglig leder

Audun Jøstensen Lutnæs

Tlf. 62 48 78 77

 

Musea i Nord-Østerdalen:

Avd.dir

Bersvend Salbu 

Tlf. 47 75 72 53