Miljøforvaltning

Miljøforvaltning i Alvdal kommune ivaretas av Enhet for landbruk og miljø som er en felles driftsenhet for Tynset og Alvdal opprettet i 2005 og lokalisert på Storsteigen Videregående Skole i Alvdal. Enheten har også ansvar for landbruks- og næringssaker.

 

Alvdal kommune har i 2008 vedtatt egen kommunedelplan for klima og energi

 

Tynset kommunes klimaplan

Publisert av: Anders Wahl
07.04.2011