Trygdeboliger og omsorgsboliger

Kommunen har 10 trygdeboliger og 3 hybler på Gamle Sjukestua.

Alle som opplever at de vil flytte til en trygdebolig, gis anledning til å søke. Søkad rettes til avdelingsleder Liv Margrete Sølna, Solsida omsorgsheim telefon 62 48 94 00.

Søknaden behandles av tiltaksteamet, som består av enhetsleder for institusjon og hjemmetjenestene, tilsynslegen ved sjukeheimen, samt ergoterapeut og fysioterapeut.

Dersom det du blir innvilget bolig, får du beskjed om å henvende deg til enhet kommunalteknikk på kommunehuset for å undertegne husleiekontrakt. Her får du også levert ut nøkler til boligen.

Det kan søkes om bostøtte fra Husbanken. Mer informasjon om dette får du ved å henvende deg til NAV Alvdal, telefon 55 55 33 33, som også hjelper deg med søknadsskjema.

Her finner du mer informasjon om bostøtte: http://www.husbanken.no/ 

Publisert av: Anders Wahl
07.04.2011