Kjøkken og vaskeritjenester

Kjøkken og vaskeri på Solsida er organisert som egen avdeling under Enhet for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO). Avdelingsleder er Dan Frede Hyttemoen, tlf. 62 48 94 18 , epost mailto:dan.frede.hyttemoen@alvdal.kommune.no

 

Dan-Frede

Ombringing av varmmat 

Kjøkkenet ved Solsida omsorgsheim tilbyr varm middag onsdag og fredag til hjemmeboende pensjonister. Middagen består av hovedrett og suppe/dessert. Onsdag er det fisk og fredag er det kjøtt. Maten kjøres hjem til deg av personer som jobber på frivillig basis.

 

De øvrige dagene kjøres maten ut av hjemmetjenestens ansatte. Vi etterlyser flere frivillige matkjørere.

 

Du inngår avtale med kjøkkenet eller hjemmetjenesten om tilkjøring av ferdig mat fra kjøkkenet. Du kan også endre bestillingen dersom du er bortreist eller av andre grunner ønsker å bestille mer eller avbestille.

 

Se priser på oversikt over betalingssatser i omsorgstjenesten.

 

Vaskeriet på Solsida vasker alt privat tøy til beboere på institusjonen og på omsorgshyblene som er underlagt hjemmetjenesten. Alt av sengetøy og husets tøy vaskes også her.

I tillegg kan du be om vask av tøy etteregen avtale med kjøkkenet. 

Publisert av: Anders Wahl
18.08.2011