Saksdokumenter Fast utvalg for plansaker

 

Fast utvalg for plansaker 9. juni 2016

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 26. mai 2016

 

     Møteinnkalling

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 12. mai 2016

 

     Møteinnkalling

 

Fast utvalg for plansaker 21. januar 2016

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 10. desember 2015

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 3. desember 2015

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 19. november 2015

 

     Møteinnkalling

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 22. oktober 2015

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 17. september 2015

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 20. august 2015

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 11. juni 2015

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg sak 7-15

     Vedlegg sak 8-15

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 21. mai 2015

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 7. mai 2015

NB: Start ca kl 12:15

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 16. april 2015

NB! Gruppemøte SP er onsdag kl 1930 på kommunehuset!

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

    

Fast utvalg for plansaker 12. mars 2015

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 11. februar 2015

 

     Møteinnkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 4. desember 2014

 

    Innkalling

    Vedlegg

    Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 20. november 2014

    

     Innkalling

     Vedlegg

     Møteprotokoll

 

Fast utvalg for plansaker 06. november 2014

     

     Innkalling

     Vedlegg sak 19-14

     Vedlegg sak 20-14

     Protokoll

 

Fast utvalg for plansaker 16. oktober 2014

 

     Innkalling

     Vedlegg

     Protokoll

Fast utvalg for plansaker 18. september 2014

 

     Innkalling

     Vedlegg

     Protokoll

 

Fast utvalg for plansaker 21. august 2014

 

     Innkalling

     Vedlegg

     Protokoll

 

Fast utvalg for plansaker 12. juni 2014

     

     Innkalling

     Vedlegg

     Protokoll

 

Fast utvalg for plansaker 22. mai 2014

 

     Innkalling

     Vedlegg

     Protokoll

     

Fast utvalg for plansaker 8. mai 2014

 

     Innkalling

     Vedlegg

     Protokoll

 

Fast utvalg for plansaker 10. april 2014

 

     Innkalling

     Vedlegg sak 6

     Tilleggssak

     Vedlegg sak 7

     Protokoll

 

Fast utvalg for plansaker 13. mars 2014

 

      Innkalling

      Vedlegg

      Tilleggssak

      Vedlegg sak 5

      Protokoll

 

Fast utvalg for plansaker 13. februar 2014

    

      Innkalling

      Vedlegg

      Protokoll

 

Fast utvalg for plansaker 5. desember 2013

 

       Innkalling.doc

       Innkalling.pdf

       Vedlegg sak 14

       Protokoll

 

Fast utvalg for plansaker 28. november 2013

 

       Innkalling.pdf

       Innkalling.doc

       Vedlegg sak 12

       Plankart til sak 12

       Vedlegg sak 13

       Protokoll

 

 

Fast utvalg for plansaker 12. september 2013

       

        Protokoll

        Innkalling.pdf

        Innkalling.doc

        Vedlegg sak 11

 

 

 Fast utvalg for plansaker 6. juni 2013

 

          Protokoll

         Innkalling.doc

         Innkalling.pdf

         Vedlegg

  

 

Fast utvalg for plansaker 16. mai 2013

 

      Protokoll.pdf

      Innkalling.doc

      Innkalling.pdf

      Vedlegg

 

 

Fast utvalg for plansaker 18. april 2013

 

       Protokoll.pdf

       Innkalling.doc

       Innkalling.pdf

       Vedlegg sak 5-13

       Vedlegg sak 6-13

       Vedlegg sak 7-13

       Vedlegg sak 8-13

 

 

 

 

 

Fast utvalg for plansaker 14. februar 2013

 

       Protokoll

       Innkalling.doc

       Innkalling.pdf

       Vedlegg.pdf 

 

 

Fast utvalg for plansaker 11. oktober 2012

      Protokoll

      Innkalling.doc

      Innkalling.pdf

      Vedlegg

 

 

 

Fast utvalg for plansaker 23. august 2012

      Protokoll

      Innkalling.doc

      Innkalling.pdf

      Vedlegg sak 9 og 11

      Vedlegg sak 10

 

 

Fast utvalg for plansaker 14. juni 2012

      Protokoll.pdf

      Innkalling.doc   

      Innkalling.pdf

        Vedlegg.pdf

Fast utvalg for plansaker 31. mai 2012

     Protokoll.pdf

     Innkalling

     Innkalling.pdf

        Vedlegg

 

Fast utvalg for plansaker 14. mars 2012

     

      Protokoll.pdf

      Innkalling.doc

      Innkalling.pdf

          Vedlegg

 

Fast utvalg for plansaker 25. januar 2012

     Protokoll

     Innkalling.doc

     Innkalling.

        Vedlegg

Fast utvalg for plansaker 1. desember 2011

    Protokoll

    Innkalling.doc 

    Innkalling.pdf

        Vedlegg

 Fast utvalg for plansaker 17. november 2011

    Protokoll

    Innkalling.doc

    Innkalling.pdf

        Vedlegg

 Fast utvalg for plansaker 20. oktober 2011

    Protokoll

    Innkalling.doc

    Innkalling.pdf

        Vedlegg

 Fast utvalg for plansaker 18. august 2011

    Protokoll

    Innkalling.doc

    Innkalling.pdf

        Vedlegg

 Fast utvalg for plansaker 9. juni 2011

    Protokoll

    Innkalling.doc

    Innkalling.pdf

        Vedlegg

 

 

 

 

 

 

Fast utvalg for plansaker 7. april 2011

    Protokoll

    Innkalling.doc

    Innkalling.pdf

        Vedlegg

 

Fast utvalg for plansaker 18. februar 2011

    Protokoll

    Innkalling.doc

    Innkalling.pdf

        Vedlegg

 

Fast utvalg for plansaker 20. januar 2011

    Protokoll

    Innkalling.doc

    Innkalling.pdf

        Vedlegg

 

Eldre saksdokumenter (2002-2011)

Publisert av: Anders Wahl
09.09.2011