Fysioterapitjenesten

Maartje Mezina den Hartog er tilsatt som kommunefysioterapeut i 100% stilling. Hun har kontor i Kommunehuset Nyborg og har telefon 62 48 90 52.

Per dags dato er Nina Korsmo vikar i stillingen.

Det er i hovedsak kommunefysioterapeut som yter tjenester innenfor

 

Helsestasjon
Skolehelsetjeneste
Rehabilitering/institusjon
Individuell oppfølging av barn med spesielle behov

 

 

Alvdal fysikalske institutt har kontorer i Nyborg, Alvdal kommunehus.

Instituttet drives av privatpraktiserende fysioterapeuter med tilskudd fra Alvdal kommune;
Karen Meyer

Anette Strypet Nilsen

Halvor Wang

Jakob Fridriksson (vikar for Anette fom. 22.02.17 tom. 12.01.18)

Henning Røe (Vikar) 

 

De treffes på telefon 62 48 90 80.

 

Karen Meyer har instituttpraksis mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Anette Strypet Nilsen har instituttpraksis mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Halvor Wang har instituttpraksis mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Magnvor Strypet Nilsen har instituttpraksis mandag og onsdag.

Henning Røe har instituttpraksis torsdag.

 

 

Tilbudet omfatter:
Fysikalsk behandling etter henvisning fra lege. Ventetida er for tiden  1 - 2 mnd.

Publisert av: Anita Engelberg
16.01.2017

Kontaktinfo - helse

Timebestilling på nett

 

Enhetsleder helse:

Anita Engelberg,

tlf. 62 48 90 00

mobil: 456 38 953 (dagtid)

 

Kommunelege 1:

Håkon S. Henningsen,

tlf. 62 48 91 00

 

Helsestasjonen:

tlf. 62 48 90 87

 

Øyeblikkelig hjelp

dagtid: 62 48 91 09

 

Legevaktsentralen:

tlf. 116 117 eller

62 48 22 11

 

Tynset Sykehus (hjemmeside)