Solsida Omsorgsheim

SolsidaSolsida omsorgsheim har 33 faste plasser, herav 13 plasser i to skjermede enheter, 18 langtids- plasser i tre pleieavdelinger og 2 korttids- rehabiliteringsplasser. Solsida har ca 50 fast ansatte i ulike stillingsstørrelser, inkludert fagsykepleier og avdelingsleder.

 

 

 

 

Kort informasjon til nye beboere

 

Aktiviteter på Solsida: 

Faste arrangement hver uke:

  • Leseombud hver fredag kl. 11:00 og annen hver onsdag(partallsuker) kl.11.00 ,
  • Andakt annenhver torsdag kl. 16:30
  • Tirsdagstreffen,  regi av Frivilligsentralen arrangerer ulike arrangementer/turer hver tirsdag som beboerene  kan delta på om de ønsker det. 

Planlagte aktiviteter 2018: 

 

                   

februar:      Alvdal Bygdekvinnelag

mars:          Brandvoll helselag             

april:           Steien Helselag 7.april                

oktober:     Plassen helselag

september:Alvdal demesforening  

 

kommer på besøk med servering av kaffe og kaker! 

 

2018 ANDAKTSLISTE  1. (halvdel)

 

Konsert med Guren Hagen 12.april arr. Frivilligsentralen og Solsida

 

 

 

Fra Julebordet for beboerne ved Solsida Omsorgsheim 1.desember 2017. Her koser vi oss med deilig mat,  drikke og hyggelig selskap. 

IMG_20171201_173520_resized_20171214_020102369

IMG_20171201_173528_resized_20171214_020059602

 

 

 

3.klasse Steigen skole 

 

Solsida var så heldige å få besøk av "Lucia" i går. Det var 3. klasse ved Steigen skole  som kom og gikk Lucia-tog for oss, og sang sanger om Sankta Lucia. Veldig hyggelig nå i adventstiden!

 

 lucia 3.klasse

 

 

 

 

 

Avdelingsleder for Solsida omsorgsheim er Liv Margrete Sølna liv.margrete.solna@alvdal.kommune.no, telefon 62489406.

 

Liv Margrete 

 

På Solsida får beboerne nødvendig pleie, medisinsk behandling, aktivisering/ rehabilitering og sundt, variert kosthold. Solsida har egen tilsynslege 8 timer pr uke fordelt på to dager. Kommunefysioterapeuten utfører behandling og rehabiliteringsoppgaver på institusjonen 2-3 dager pr. uke.  Det gjøres både individuelt og i grupper.

 

De som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått redusert sitt funksjonsnivå til et slikt nivå at de ikke kan dra omsorg for seg selv, kan søke om plass på institusjonen. Det er først når hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester ikke lenger er tilstrekkelig og forsvarlig, at en søknad om institusjonsplass kan vurderes. Dette er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i  § 3-2. 6c.

 

Du kan velge mellom følgende opphold:

 

Avlastningsopphold er et opphold for å avlaste den som til daglig yter pleie og omsorg, eller har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastningsopphold er gratis.

 

Korttidsopphold er et opphold for å avhjelpe den omsorgstrengende selv. Kommunen kan kreve betaling etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Oppholdet skal ha en fastsatt fra- og til-dato.

 

Langtidsopphold. Et opphold der den pleie- og omsorgstrengende flytter permanent ut av sin faste bolig og til institusjon. Betalingen skjer etter § 3 i vederlagsforskriften, og vederlag beregnes etter beboers inntekt.

 

Dag- og nattopphold. Et opphold der tilbudet er til pasienter med et mindre omfattende hjelpebehov. Kommunen kan kreve betaling etter forskrift om vederlag i institusjon.

 

Å drive aktiv omsorg, og ikke bare passiv pleie og omsorg, er viktig på Solsida. Det gjennomføres derfor både prosjekter og daglige aktiviteter med formål å aktivisere beboerne. Vi nevner f.eks. fallforebyggende arbeid for å redusere risiko for fall, daglig aktivisering sammen med ansatte, ulike sosiale og kulturelle opplevelser både takket være midler fra den kulturelle spaserstokken og fra gavemidler vi mottar.

Hver tirsdag er det fast aktivitetsprogram som frivillige fra Frivilligsentralen står ansvarlig for. Da arrangeres turer til ulike steder for beboerne. De frivillige hjelperne gjør en uvurderlig innsats for å skape aktivitet og livskvalitet for våre beboere.

 

Med jevne mellomrom har vi også underholdning fra både profesjonelle og fra lokale krefter. Helselagene kommer også jevnlig på besøk. Frivillige som leser og kåserer for beboerne flere dager pr. uke.

Aktivitetsdager arrangerer vi ca 4 ganger pr. år. Da aktiviseres alle beboere med 4-5 ulike oppgaver som gjøres på en runde rundt på huset. Vi nevner f.eks: pilkast, bowling med bokser, kaste ringer, gåturer, gjettekonkuranser osv.

 

I tilknytning til Solsida omsorgsheim, finnes en flott sansehage. Den er bygget opp på dugnad av frivillige enkeltpersoner og lokale organisasjoner. I sansehagen står en seterstue som skal brukes av beboere og hjemmeboende eldre. Den kan også leies ut til bygdefolk. De frivillige organisasjonene som har bygget opp sansehagen, kan låne sterstua gratis.

 

Se aktivitetskalenderen i høyre marg på denne siden. Her finner du oversikt over de større arrangementene som foregår. De faste og jevnlige arrangementene finner du ikke her.

 

I margen til høyre finner du søknadsskjema for å søke om plass. Det er også mulig å skrive søknaden som et vanlig brev. Dersom du mottar tjenester gjennom hjemmesykepleien, vil de kunne hjelpe deg med søknaden. Hvis du ikke mottar slike tjenester, er det fint om du beskriver situasjonen din. Søknaden sendes Solsida omsorgsheim.

Dersom det er behov for innleggelser direkte etter opphold på sykehus, blir dette ordnet av sykehuset i samarbeid med hjemmesykepleien eller institusjonen.

Fra du søker om plass til du får svar på søknaden din, kan det ta fra 1 dag til 3 uker.

 

Solsida omsorgsheim har eget vaskeri og kjøkken som også leverer mat til ordningen med matombringing i kommunen.

Se egen informasjon om avdeling Kjøkken/vask.

 

Vederlagsforskriften 

Hjemmel for å kunne fastsette vederlag etter forskriften finnes i:

 

Lov om sosiale tjenester § 11-2

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 3 § 3-10 

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon § 1-9

 

 

 

 

Nyheter

Bilde I_2Mandag 20. april hadde Solsida omsorgsheim besøk av flinke elever fra 1. klasse på Plassen skole. De sang blant annet "Solskinnsvise" og "Stopp, ikke mobb" så tilhørerne fikk tårer i øynene. Og ikke nok med det, jammen kunne de ei vise på engelsk også!! En stor takk til dere som lyste opp hverdagen for våre beboere. Håper dere har mulighet til å komme på besøk igjen!!

21.04.2015

TrønderkaillanMandag 13.04.2015 hadde Solsida besøk av 2 musikere som kaller seg "Trønderkaillan". Det ble god stemning da karene disket opp med kjente og kjære slagere både fra Norge og Sverige.  "Lørdag hele uken" og "Tio tusen røda rosor" var det flere av beboerne som kunne synge til.

 

14.04.2015

Åshild B. HenriksenNår det er kakelinne, er det tid for julebakst. Så også på Solsida. Det var den store flatbrøddagen i går. Takket være våre tusenkunstnere innen husmor-oppgaver i juleforberedelsene, var det full produksjon. Det var Åshild Bakken Henriksen (bildet) og Gretha F. Hagen som samlet flere damer av eldre årgang og bakte flatbrød. Damene smakte og anerkjente resultatet. En skarve tilskuer (undertegnede) lærte noen kunster også. Gode tips: Beste underlag for baking er takpapp. Beste kjevle er kjevle med damestrømpe utenpå.

 

Damene våre fulgte nøye med og kunne fortelle om mange timer i bakstkjelleren før jul. Både lefse, pjalt og flatbrød ble det fortalt om. Ingen herrer var i sikte før smaksprøvene ble utdelt, men da kom de. En og annen har nok hatt jobben med å sørge for ved under takka og lage passe emner eller stå for stekingen.

 

Tirsdag var det samme prosedyre på Dagtilbudet på Solbakken. Full aktivitet og konsentrasjon rundt pjalt-steking. Stor røre skulle omvandles til før-jul smaksopplevelser. Stor var gleden over å få bake slik de gjorde i gamle dager. Det hele ble overvåket og satt i stand av Elin Trønnes som leder Dagtilbudet og Marit Langen som er en av våre fire frivillige som gjør Dagtilbudet mulig i Alvdal.

09.12.2014

Tone HulbækmoBeboerne på Solsida og gjengen fra Frivilligsentralen fikk oppleve nydelige toner fra Tone Hulbekkmo og Hans Fredrik Jacobsen torsdag 11.september i Glasshuset på Solsida omsorgsheim. Det var stappfullt av forventningsfulle tilhørere som fikk en god dose profesjonell underholdning. Sanger og musikk og volum var godt tilpasset lokalet og målgruppen. Vi så mange beboere som gikk inn i musikken. De kjente igjen flere av de gode, gamle tekstene som ble framført.

 

Tilstede var også enhetsleder kultur i kommunen. Denne seansen var en av flere kulturelle innslag på Solsida som finansieres av Den kulturelle spaserstokken. Også til neste år har vi fått noen kroner til å invitere profesjonelle musikere og kulturarbeidere for å underholde beboerne. Det er hyggelig at vi kan gjøre dette i samarbeid med Frivilligsentralen. De stod for kaffe og servering til alle frammøtte. Dette gir god livskvalitet for våre beboere.

Gunveig Eide

17.09.2014

Ingrid Vollan 16.09.14Mandag 15. september var Ingrid Vollan på Solsida med "Ta din stokk og la den vandre" i regi av den kulturelle spaserstokken.

 

Hun leste og fortalte, det var tekster fra "gammeltin" og stubber

fra Jonsmoen, Aukrust og andre kjente forfattere. Hun hadde med seg vers og gamle viser som handlet om årets gang, og hennes egne tekster fra Midt i væla-bloggen. Det ble også et par allsanger med Inga Skogli på piano.

 

Ingrid kommer tilbake til Solsida mandag 3. november.

16.09.2014

susiserkenTrivelig formiddagsstund da Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen hadde institusjonskonsert på Solsida i regi av den kulturelle spaserstokken torsdag 11. september.

11.09.2014

Frivilligsentralen har avtale med værgudene : Alltid sol og oppholdsvær når det er grillfest på Solsida.

11.07.2014

Inghild HyttemoenDet var en høytidelig anledning da Norges Vel medalje ble tildelt vår kontormedarbeider Inghild Hyttemoen. Det skjedde på personalmøte for PRO på Solsida tirsdag ettermiddag.

 

Medaljen for lang og tro tjeneste deles ut til de som har mer enn 30 års innsats hos samme arbeidsgiver. Inghild begynte å jobbe på Solsida i 1969. Da startet hun på avdelingen, 17 år gammel. Siden har hun jobbet mest som kontormedarbeider og holder orden på en rekke administrative oppgaver. Inghild hadde et avbrudd på 4 år mens hun var hjemme med jentene. Med unntak av disse årene har hun vært hos oss i 41 år. Slå den !!!

 

Medaljen er et synlig bevis for en innsats det står respekt av. Arbeidsgiver kan og være stolt av å ha beholdt en medarbeider gjennom en rekke endringer og skiftende oppgaver. Medaljen er mer enn fortjent. Den er i sølv med nasjonalfarget bånd på grønn bunn og ca 3 cm i diameter.

 

Det blir tildelt vel 4000 medaljer årlig i Norge, mer enn dobbelt så mange som for 20 år siden. Siden oppstarten i 1888 har flere enn 200 000 personer fått tildelt medaljen.

 

I disse jubileumstider for grunnloven, er det verdt å merke seg at før 1814, arbeidet Norges Vel med å bygge den nye nasjonen Norge. Så i år er Norges Vel en viktig del av historien vår.

10.04.2014

bkb

Visesangeren Bente Kvile Buflod fra Trysil hadde konsert med viser og vers om vinter og vår på Solsida i regi av den kulturelle spaserstokken tirsdag 8. april.

08.04.2014

Eli Storbekken Trio hadde konsert på Solsida Omsorgsheim sist onsdag. Gode toner på trekkspill med Irene Tillung, på gitar Tom Steinar Lund og Eli sjøl på fløyte og sang. Mange av tekstene og melodiene var hentet fra far Egil Storbekken, fra Vidar Sandbeck og Agnar Eggen fra Vingelen. Musikken fylte hele Glasshuset og disse musikerne kunne sine saker. Vi håper på mer senere.

 

Og de som ville, kunne danse. Og dans ble det. Kaffe og kaker ble det også. Det var godt oppmøte både fra husets egne beboere, pårørende og gjester utenfra. Det så ut til at alle trivdes og at musikken falt i smak. Den kulturelle spaserstokken gjorde arrangementet mulig for oss økonomisk.

15.07.2013

bilde av plakat jø så fyseHelga 12. - 14. juli arrangeres "Jø så fyse!" på Aukrustsenteret. Programmet består av kjente og dyktige artister som Per Inge Torkelsen, kunstutstilling av Morten M og konsert med Arve Henriksen, Ingrid Vollan og Eirik Raude.

 

Den kulturelle spaserstokken støtter arrangementet, noe som gir rabatterte priser til eldre.

02.07.2013

Guren 1_2Guren Hagen hadde konsert på Solsida i regi av den kulturelle spaserstokken 9. mars. Les mer på alvdalmiv.no

13.03.2013

Solsida 48016. februar spilte FRAK på Solsida i regi av Den kulturelle spaserstokken. Det ble en trivelig musikalsk stund for de fremmøtte.

 

Neste arrangement i regi av Den kulturelle spaserstokken er Guren Hagen på Solsida den 9. mars.

27.02.2013

1381989_piano_keyboardAlvdal kommune har søkt om midler til kulturtiltak for eldre, og fått tildelt 80 000 kr.

Les mer her:Den kulturelle spaserstokken - Alvdal midt i væla

16.11.2012

For å styrke den kommunale kreftomsorgen har Kreftforeningen tildelt 30 millioner kroner til 97 kreftkoordinatorstillinger fordelt rundt i landet. Kreftkoordinatoren skal koordinere hjelp og tjenester til beste for kreftpasienter og pårørende.

 

Tynset, Tolga og Alvdal kommuner er tildelt midler fra kreftforeningen til 50 % stilling som kreftkoordinator fra 01. Oktober 2012.

06.11.2012

SolsidaNye tilbud for de eldre er høyt prioritert i PRO-enheten i kommunen (Pleie, Rehabilitering og Omsorg). Fire ulike dagtilbud er etablert det siste året. Dette er en økning fra tidligere ett dagtilbud for Solsidas beboere. Takket være eksterne prosjektmidler har dette vært mulig. Vi har nå følgende tilbud:

 

  • Mandag: Fellesarealet i Solbakken omsorgsboliger for hjemmeboende eldre.
  • Tirsdag: Fellesarealet i Solbakken omsorgsboliger for hjemmeboende eldre som er litt glemsk.
  • Onsdag: Glasshuset på Solsida omsorgsheim for beboerne på Solsida.
  • Tirsdag eller torsdag: I skjermet enhet med musikk og sang.
29.10.2012

IMG_3846I går, 20. juni, ble Sansehagen ved Solsida høytidelig åpnet. Både sola og regnet var på besøk under den trivelige seremonien.

21.06.2012

SeterstuaMandag 31.10 ferdigstilles seterstua i sansehagen ved Solsida omsorgsheim. Det ble høytidelig overlevering fra Hogg og Slå som fikk oppdraget til kommunen og prosjektet «Sans og samling». Nå gjenstår noe dugnad med å lakke/olje gulvet, lute vegger og beise utvendig. Seterstua skal innredes etter hvert.

Til våren kan beboere på Solsida, og alle i bygda som vil, reise en tur til seters i sansehagen. Nysgjerrige kan ta turen allerede. Seterstua skal brukes av både beboere, pårørende, hjemmeboende eldre, barn i skolen og barnehagen, samt  alle som ønsker. For mennesker med demens, skal seterstua være en sanselig opplevelse og minne om gamle, kjente inntrykk.

01.11.2011

Kontaktinfo - omsorgstjenester

Enhetsleder Solsida Omsorgsheim:

Ranveig Ødegård

tlf. 62 48 94 0

 

Enhetsleder hjemmebasert omsorg:

Tanja Westgård

tlf. 62 48 94 07

 

Avd. leder kjøkkentjeneste og vaskeri:

Dan Frede Hyttemoen

tlf. 62 48 94 18