Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift om dette.

 

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytingsevne har særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder.

 

Legeerklæringen er det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Det er i selve søknaden du må få frem opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. I søknaden er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på. Søknaden kan først behandles når vi har fått fullstendige opplysninger om ditt spesielle behov for parkeringslettelse. Har du spørsmål rundt ordningen, ta kontakt med kommunen.

 

Last ned  søknadsskjema for parkeringstillatelse

 

Søknad, legeerklæring samt bilde av den søknaden gjelder, sendes:

 

Alvdal kommune

Enhet Helse v/ enhetsleder

2560 Alvdal

Publisert av: Anita Engelberg
16.01.2017