Norges Vels medalje

Annar VangenAnnar Vangen mottok mandag 23. april Norges Vel sin medalje i  for lang og tro tjeneste. Den er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Annar har vært  tilsatt innen jordbruks- og skogbruksetaten siden 11.07.77 i Tynset. Som følge av interkommunalt samarbeid mellom Alvdal og Tynset kommune ble hans tilsettingsforhold fra 01.03.05 overført til Alvdal kommune.

Publisert av: Anders Wahl
03.05.2012