Jordmortjenesten

Alvdal kommune leier jordmortjeneste fra Sykehuset Innlandet HF Tynset, Fødestua

Jordmor, Nina Skovro Enget, er til stede på helsestasjonen hver torsdag. Telefon 62 48 90 89

 

Jordmors oppgaver i kommunen:

 • Svangerskapsomsorg
  • Den gravide bestemmer selv om hun vil gå til lege og / eller jordmor
  • Jordmor tar seg av den friske gravide og henviser til lege når det er behov for medisinsk bistand
  • Det er en fordel å komme til jordmor så tidlig som mulig i svangerskapet 
 •  Fødselsforberedelse
  • Temakveld på fødestua
 • Foreldreforberedelse
  • Temakveld på helsestasjonen v/ helsesøster
 • Veiledning i forbindelse med uønsket svangerskap
 • Etter abort samtaler
 • Kontroll etter fødsel

Jordmortjenesten reguleres av Helsepersonelloven.

 

 Lenker:               www.jordmorforeningen.no 

 

Gravid og trygg. Få svar på alt du lurer på : http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/gravid/Sider/default.aspx

Publisert av: Anita Engelberg
16.01.2017