Fast stilling som skolebibliotekar ved Alvdal bibliotek

Ledig stilling ill100 % fast stilling som skolebibliotekar er ledig ved enhet kultur fra 1.august 2012.

 

Alvdal bibliotek omfatter folkebiblioteket og kommunale skolebibliotek, samt salg av tjenester til Storsteigen videregående skole. Enheten har totalt 2,53 % stillinger fordelt på 3 ansatte.

 

Den ledige skolebibliotekarstillingen betjener tre skolebibliotek hvorav det ene på folkebiblioteket, biblioteket på Storsteigen videregående skole og vakt på folkebiblioteket hver tredje lørdag.

Skolebibliotekene har som mål å være en møteplass og en integrert læringsarena der elever kan stille spørsmål og få hjelp til å søke svar. Skolebiblioteket skal støtte opp under læreplanene, hjelpe elevene til å bli informasjonskompetente og være en støtte i leseopplæringen ved å gi elevene møter med litteraturen gjennom ulike aktiviteter. Skolebibliotekar og skolene skal samarbeide tett.

 

Primære arbeidsoppgaver:

- Drift og videreutvikling av skolebibliotekene

- Litteraturformidling og annen formidling

- Brukeropplæring og veiledning.

- Prosjektjobbing.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

- Bibliotekarutdanning eller annen relevant utdanning

- Erfaring fra tilsvarende virksomhet

- God kjennskap til barne- og ungdomslitteratur

- Gode IKT kunnskaper med erfaring i bruk av Internett og Mikromarc.

- Evne til formidling

- Gode kommunikasjonsevner og interesse for å arbeide med barn og ungdom

- Evne til å være fleksibel, systematisk og ha god oversikt.

 

Søkere må ha gode samarbeidsevner, samtidig som stillingen krever selvstendighet.

Personlig egnethet tillegges stor  vekt ved tilsetting. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må framlegges før tiltredelse.

 

Det er prøvetid på 6 måneder på stillinger i Alvdal kommune.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til biblioteksjef Torstein Aasbrenn tlf. 62 48 90 47, eller enhetsleder kultur Henny Oddveig Kveen Brustad, tlf. 62 48 90 39.

 

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd.

 

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres.

 

 

Søknad med rettkjente kopier av vitnemål og attester sendes Alvdal kommune,

Servicekontoret, 2560 Alvdal, innen 20. juli 2012.

Publisert av: Anders Wahl
26.06.2012