Gjenåpning av lokaler og tjenestetilbud som har vært stengt på grunn av manglende renhold

Streik illustr.Det gjennomføres nå renhold etter ordinær plan i hele kommunen. Lokaler for SFO og 1.-3. trinn ved Steigen skole, ungdomsskolen og Plassen barnehage er stengt av kommunelege ved forskrift og vil bli gjenåpnet når lokalene tilfredsstiller kravene. På grunn av ulik arbeidstid for renhold vil endelig godkjenning vurderes i ettermiddag for Steigen skole og ungdomskolen samt tidlig torsdag morgen for Plassen barnehage.

Publisert av: Anders Wahl
06.06.2012