Personoversikt


Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (SP)
Politiker (SP)
Ordfører 62 48 90 10 950 70 761
Varaordfører (SP)
Politiker (H)
Politiker (AP)
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383
Politiker (AP)