Personoversikt


Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 913 08 112
Politiker (H)
Politiker (SP)
Kontrollutvalget
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker (AP)
Politiker (AP)
Politiker (H)
Varaordfører
Ordfører 907 72 718
Politiker (SP)
Politiker (H)
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker (SP)
Politiker (H)
Politiker (MDG)
Politiker (KrF)