Personoversikt


Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (AP)

Folkevalgte - Komité B

Ansatte i avdelingen Komité B
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (AP)

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (AP)