Personoversikt


Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 62 48 90 44 488 93 270

Legekontor og helsestasjon

Ansatte i avdelingen Legekontor og helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 62 48 90 44 488 93 270