Personoversikt


Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270

Legekontor og helsestasjon

Ansatte i avdelingen Legekontor og helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270