Personoversikt


Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kultur 979 40 545

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kultur 979 40 545

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kultur 979 40 545