Personoversikt


Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 00 477 91 541

Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 00 477 91 541