Personoversikt


Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383

Folkevalgte - Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383

Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383