Personoversikt


Folkevalgte - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (H) 922 88 535

Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (H) 922 88 535

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (H) 922 88 535

Folkevalgte - Partssammensatt utvalg

Ansatte i avdelingen Partssammensatt utvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (H) 922 88 535

Folkevalgte - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Ansatte i avdelingen Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (H) 922 88 535