Personoversikt


Eiendomsskatt - sakkyndig nemnd

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt - sakkyndig nemnd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Nestleder

Personlig vara: Arne Dagfinn Øynes