Personoversikt


Alvdal barneskole

Ansatte i avdelingen Alvdal barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 62 48 90 70
Barnevernspedagog 995 89 778
Ass. rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 990 34 798
Lærer
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Lektor m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 908 73 045
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Adjunkt 62 48 90 70
Lærer 62 48 90 70
Kontoransvarlig 62 48 90 70
Lektor 62 48 90 70 906 09 597
Adjunkt 62 48 90 70
Assistent 62 48 90 70
Pedagogisk leder 458 76 136
Adjunkt 62 48 90 70
Fagarbeider/Spes ped lærer 62 48 90 70
Lærer 62 48 90 70 958 60 803
474 77 315
Fagarbeider 62 48 90 70
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt
Adjunkt 62 48 90 70
Daglig leder SFO/fagarbeider 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70 976 54 536
Adjunkt 62 48 90 70 980 34 324
Lærer 419 32 040
Vernepleier 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 952 95 593
Assistent/Morsmålslærer 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Lektor 62 48 90 70

Alvdal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Alvdal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Lærer 62 48 91 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Adjunkt 62 48 91 70
Assistent 62 48 91 70
Lærer 62 48 91 70 458 53 317
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 957 07 668
Lærer 62 48 91 70 994 41 323
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 957 27 428
Vernepleier
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 905 78 336
Sekretær 62 48 91 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 906 41 972
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 481 59 907
Lektor
Rektor Alvdal ungdomsskole 996 05 250
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 913 88 368
Adjunkt m/tillegg / Rådgiver 62 48 91 70 907 94 748

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagelærer
Pedagogisk leder 969 44 891
Enhetsleder Alvdal barnehage Plassen 477 91 515
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 474 76 126
Pedagogisk leder 474 62 409
Pedagogisk leder 458 76 136
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 474 73 126
Stab og organisasjonsleder 907 64 055
Pedagogisk leder 458 76 138
Enhetsleder Alvdal barnehage Øwretun 477 91 514
Pedagogisk leder 489 57 276
Styrer Øwretun Barnehage 477 91 514
Vikar
Vikar
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 474 62 409
Lærer 419 32 040
Pedagogisk leder 474 58 126
Pedagogisk leder 474 58 126

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 476 97 463
Barnevernkonsulent 918 10 387
Barnevernkonsulent 957 50 276
Barnevernkonsulent 489 59 008
Barnevernkonsulent 456 32 265
Familieveileder/Hovedtillitsvalgt FO 400 28 127
Fagleder 975 06 256
Advokat
Barnevernkonsulent 913 73 945
Barnevernkonsulent
Konsulent/barnevernkonsulent 969 48 355

Eiendomsskatt - klagenemnd

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt - klagenemnd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Personlig varamedlem: Irene Tronslien

Nestleder

Personlig vara: Martin Lier

Medlem

Personlig vara: Odd Bjarne Brandsnes

Eiendomsskatt - sakkyndig nemnd

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt - sakkyndig nemnd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem

Personlig vara: Trine Vardenær Tharaldsteen

Leder

Personlig vara: Wenke Furuli

Nestleder

Personlig vara: Arne Dagfinn Øynes

Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Enhetsleder Alvdal barnehage Plassen 477 91 515
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Kommunalsjef for helse og velferd 951 33 813
Enhetsleder kommunalteknikk 958 81 702
Enhetsleder 459 73 688
Enhetsleder flyktningtjenesten 477 91 555
Stab og organisasjonsleder 907 64 055
Økonomisjef 477 91 524
Enhetsleder Alvdal barnehage Øwretun 477 91 514
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Enhetsleder helse 477 91 567
Personalsjef 477 91 529
Enhetsleder HBO 62 48 94 00 477 91 545
Enhetsleder landbruk og miljø 62 48 90 60 480 11 794
Rektor Alvdal ungdomsskole 996 05 250
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 00 477 91 541

Flyktningtjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Boveileder 488 92 487
Enhetsleder flyktningtjenesten 477 91 555
Fagarbeider 982 55 965
Programveileder 489 53 277

Folkevalgte - Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Kontormedarbeider/Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00 957 39 523
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Politiker (SP) 959 28 485
Politiker (AP) 951 58 355

Folkevalgte - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 68 483
415 14 657
Politiker (H) 922 88 535
Varaordfører 915 94 081
917 86 653
900 16 685

Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Politiker (AP) 950 70 761
Politiker (H) 922 88 535
Varaordfører 915 94 081
Ordfører 907 72 718
Politiker (AP) 951 58 355
Politiker (MDG) 488 93 270
Politiker (KrF) 990 26 898

Folkevalgte - Komité A

Ansatte i avdelingen Komité A
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (SP) 905 48 184
Politiker (AP) 417 60 492
Ordfører 907 72 718
Politiker (SP) 959 28 485
Politiker (H) 951 87 502
Politiker (SP) 952 79 830

Folkevalgte - Komité B

Ansatte i avdelingen Komité B
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (H) 952 79 830
Politiker (AP) 454 39 909
Politiker (SP) 918 20 510
Varaordfører 915 94 081
Politiker (SP) 958 19 951
Politiker (H) 905 50 556

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Politiker (H) 952 79 830
Politiker (SP) 905 48 184
Kontrollutvalget 476 88 279
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Politiker (AP) 454 39 909
Politiker (SP) 918 20 510
Politiker (AP) 950 70 761
Politiker (AP) 417 60 492
Politiker (H) 922 88 535
Varaordfører 915 94 081
Ordfører 907 72 718
Politiker (SP) 959 28 485
Politiker (H) 951 87 502
Politiker (AP) 951 58 355
Politiker (SP) 952 79 830
Politiker (SP) 958 19 951
Politiker (H) 905 50 556
Politiker (MDG) 488 93 270
Politiker (KrF) 990 26 898

Folkevalgte - Partssammensatt utvalg

Ansatte i avdelingen Partssammensatt utvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Kontormedarbeider/Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00 957 39 523
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Politiker (AP) 950 70 761
Politiker (H) 922 88 535
Ordfører 907 72 718
Politiker (MDG) 481 90 818
Politiker (KrF) 990 26 898

Folkevalgte - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Ansatte i avdelingen Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (SP) 918 20 510
902 27 266
Politiker (H) 922 88 535
419 32 032
975 02 096

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 477 91 513
Fagansvarlig sykepleier 477 91 507
Sykepleier / Tillitsvalgt sykepleierforbundet 477 91 507
Fagansvarlig sykepleier 477 91 507
Sykepleier solsida 909 41 110
Avdelingsleder hjemmebasert omsorg 477 91 512
Hjelpepleier / Tillitsvalgt fagforbundet 477 91 507
Vernepleier/ demenskontakt 456 41 962
Fagleder 940 11 896

Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontormedarbeider/Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00 957 39 523
Avdelingsleder Kjøkken/Vaskeri 477 91 542
Verneombud Solsida 62 48 94 00
Assistent 62 48 94 00
Tillkallingsvikar 62 48 94 00
Avdelingsleder institusjon 2. etasje 62 48 94 00 477 91 550
SAM-AKS kontakt 62 48 94 00
Sekretær 62 48 94 00
Sykepleier / Tillitsvalgt sykepleierforbundet 62 48 94 00
Pleiemedarbeider 62 48 94 00
Enhetsleder HBO 62 48 94 00 477 91 545
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 00 477 91 541

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Fagarbeider 906 81 962
Enhetsleder kommunalteknikk 958 81 702
Ingeniør 901 99 756
Fagarbeider 913 08 103
Renholder 971 09 212
Fagarbeider 477 91 511
Fagleder renhold 412 11 839
Renholder
Renholder
Avdelingsleder 62 48 90 00 900 22 714
Fagarbeider 913 23 917
Fagarbeider 976 70 591
Fagarbeider 913 08 108
Fagarbeider 913 08 104

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
459 76 474
Kulturskolerektor 990 14 720
Biblioteksjef 477 91 531
Bibliotekar
Skolebibliotekar 911 50 479
Bibliotekar 477 91 531
Kulturkonsulent 977 11 091

Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 62 48 90 60 477 91 518
Rådgiver 62 48 90 60 959 34 392
Rådgiver 62 48 90 60 909 29 230
Rådgiver skogbruk 62 48 90 60 477 91 517
Rådgiver 62 48 90 60 906 67 974
Rådgiver landbruk og utvikling 62 48 90 60 477 91 519
Enhetsleder landbruk og miljø 62 48 90 60 480 11 794

Legekontor, helsestasjon, rus og psykiatri, ergoterapi og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Legekontor, helsestasjon, rus og psykiatri, ergoterapi og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor 62 48 91 00
Sykepleier 62 48 91 00
Kommunelege 1 62 48 91 00 994 86 954
Sykepleierstudent
Helsesykepleier 62 48 91 10 474 52 238
Miljøarbeider rus og psykiatri
Sykepleier 62 48 91 00
Ergoterapeut / Rehabiliteringskonsulent 958 13 140
Fysioterapeut 474 83 018
Enhetsleder helse 477 91 567
Konsulent 488 93 270 488 93 270
Ledende Helsesykepleier 62 48 91 10 488 65 344
Fastlege 62 48 91 00
Konsulent 906 90 055
LIS 1 62 48 91 00
Sykepleier 62 48 91 00
Helsesykepleier 477 91 538

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 55 55 33 33
Teamleder 55 55 33 33

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
62 48 90 00
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Kommunalsjef for helse og velferd 951 33 813
Rådgiver i servicekontoret 62 48 90 00 477 91 521
Stab og organisasjonsleder 907 64 055
Økonomisjef 477 91 524
Økonomimedarbeider 477 91 525
Kontormedarbeider 62 48 90 00 477 91 526
Personalrådgiver 911 31 083
Fagleder 477 91 520
Lønns- og personalrådgiver 477 91 527
Revisor 918 96 030
Kontormedarbeider 62 48 90 00 477 91 522
Personalsjef 477 91 529

Servicekontoret - Personvernombud

Ansatte i avdelingen Personvernombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombud 416 00 264

Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistemt
Assistent
Miljøarbeider
Assistent 62 48 94 00
Fagansvarlig
Avdelingsleder 477 94 044
Enhetsleder 459 73 688
Verneombud TFF
Assistent
Vara tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Assistent
Fagansvarlig
Fagansvarlig 458 76 133
62 48 90 70
Aktivitetsleder
Assistent
907 65 299
Fagansvarlig 924 24 373
Assistent
Assistent
Vikar
Assistent
Tillitsvalgt 957 90 158
Konstituert avdelingsleder 901 11 968