Personoversikt


Alvdal barneskole

Ansatte i avdelingen Alvdal barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 62 48 90 70
Ass. rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 990 34 798
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Lektor m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 908 73 045
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Lærling
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Adjunkt 62 48 90 70
Kontoransvarlig 62 48 90 70
Lektor 62 48 90 70 906 09 597
Adjunkt 62 48 90 70
Assistent 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Lærer 62 48 90 70 958 60 803
474 77 315
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 951 63 159
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Konstituert SFO Leder/Fagarbeider 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70 943 56 090
Adjunkt 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70 976 54 536
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70 980 34 324
Vernepleier 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 952 95 593
Assistent/Morsmålslærer 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Lektor 62 48 90 70

Alvdal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Alvdal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Lærer 62 48 91 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Adjunkt 62 48 91 70
Assistent 62 48 91 70
Lærer 62 48 91 70 458 53 317
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 957 07 668
Lærer 62 48 91 70 994 41 323
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 957 27 428
Vernepleier
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 905 78 336
Sekretær 62 48 91 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 906 41 972
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 481 59 907
Rektor Alvdal ungdomsskole 996 05 250
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70 913 88 368
Adjunkt m/tillegg / Rådgiver 62 48 91 70 907 94 748

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 969 44 891
Styrer Øwretun Barnehage 477 91 514
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 474 76 126
Pedagogisk leder 474 62 409
Pedagogisk leder 458 76 136
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 474 73 126
Stab og organisasjonsleder 907 64 055
Pedagogisk leder 458 76 138
Pedagogisk leder 489 57 275
Pedagogisk leder 489 57 276
Styrer Øwretun Barnehage 477 91 514
Pedagogisk leder 969 44 891
Barne- og ungdomsarbeider
Pedagogisk leder 474 62 409
Styrer Plassen barnehage 477 91 515
Pedagogisk leder 474 58 126
Barnehagelærer 474 58 126

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 957 50 276
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Familieveileder/Plasstillitsvalgt FO 62 48 51 42 400 28 127
Barnevernkonsulent 456 32 265 456 32 265
Barnevernkonsulent 975 06 256
Advokat
Barnevernkonsulent 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 969 48 355
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387

Eiendomsskatt - klagenemnd

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt - klagenemnd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Personlig varamedlem: Irene Tronslien

Nestleder

Personlig vara: Martin Lier

Medlem

Personlig vara: Odd Bjarne Brandsnes

Eiendomsskatt - sakkyndig nemnd

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt - sakkyndig nemnd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem

Personlig vara: Trine Vardenær Tharaldsteen

Leder

Personlig vara: Wenke Furuli

Nestleder

Personlig vara: Arne Dagfinn Øynes

Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Kommunalsjef for helse og velferd 951 33 813
Enhetsleder kommunalteknikk 958 81 702
Enhetsleder flyktningtjenesten 477 91 555
Stab og organisasjonsleder 907 64 055
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Enhetsleder kultur 979 40 545
Enhetsleder helse 477 91 567
Fagleder 477 91 520
Personalsjef 477 91 529
Enhetsleder landbruk og miljø 62 48 90 60 480 11 794
Rektor Alvdal ungdomsskole 996 05 250
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 940 11 896
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 00 477 91 541

Flyktningtjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Boveileder 488 92 487
Enhetsleder flyktningtjenesten 477 91 555
Fagarbeider 982 55 965
Programveileder 489 53 277

Folkevalgte - Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Kontormedarbeider/Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00 957 39 523
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Politiker (SP) 959 28 485
Politiker (AP) 951 58 355
Alvdal Aktivitetssenter / Hovedverneombud 901 74 840

Folkevalgte - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 68 483
415 14 657
Politiker (H) 922 88 535
Varaordfører 915 94 081
917 86 653
900 16 685

Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Politiker (AP) 950 70 761
Politiker (H) 922 88 535
Varaordfører 915 94 081
Ordfører 907 72 718
Politiker (AP) 951 58 355
Politiker (MDG) 488 93 270
Politiker (KrF) 990 26 898

Folkevalgte - Komité A

Ansatte i avdelingen Komité A
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (SP) 905 48 184
Politiker (AP) 417 60 492
Ordfører 907 72 718
Politiker (SP) 959 28 485
Politiker (H) 951 87 502
Politiker (SP) 952 79 830

Folkevalgte - Komité B

Ansatte i avdelingen Komité B
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (H) 952 79 830
Politiker (AP) 454 39 909
Politiker (SP) 918 20 510
Varaordfører 915 94 081
Politiker (SP) 958 19 951
Politiker (H) 905 50 556

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Politiker (H) 952 79 830
Politiker (SP) 905 48 184
Politiker (AP) 454 39 909
Politiker (SP) 918 20 510
Politiker (AP) 950 70 761
Politiker (AP) 417 60 492
Politiker (H) 922 88 535
Varaordfører 915 94 081
Ordfører 907 72 718
Politiker (SP) 959 28 485
Enhetsleder kultur 979 40 545
Politiker (H) 951 87 502
Politiker (AP) 951 58 355
Politiker (SP) 952 79 830
Politiker (SP) 958 19 951
Politiker (H) 905 50 556
Politiker (MDG) 488 93 270
Politiker (KrF) 990 26 898

Folkevalgte - Partssammensatt utvalg

Ansatte i avdelingen Partssammensatt utvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Kontormedarbeider/Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00 957 39 523
Adjunkt m/tillegg 62 48 91 70
Politiker (AP) 950 70 761
Politiker (H) 922 88 535
Ordfører 907 72 718
Politiker (MDG) 481 90 818
Politiker (KrF) 990 26 898

Folkevalgte - Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Ansatte i avdelingen Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (SP) 918 20 510
902 27 266
Politiker (H) 922 88 535
419 32 032
975 02 096

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ambulerende vaktmester 913 08 116
Kontormedarbeider 477 91 513
Fagansvarlig sykepleier 477 91 507
Sykepleier / Tillitsvalgt sykepleierforbundet 477 91 507
Fagansvarlig sykepleier 477 91 507
Avdelingsleder hjemmebasert omsorg
Avdelingsleder hjemmebasert omsorg 477 91 512
Hjelpepleier / Tillitsvalgt fagforbundet 477 91 507
Vernepleier/ demenskontakt 456 41 962
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 940 11 896

Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontormedarbeider/Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00 957 39 523
Verneombud Solsida 62 48 94 00
Assistent 62 48 94 00
Tillitsvalgt fagforbundet 62 48 94 00
Avdelingsleder Kjøkken/Vaskeri 62 48 94 00 477 91 542
Avdelingsleder institusjon 2. etasje 62 48 94 00 477 91 550
SAM-AKS kontakt 62 48 94 00
Sekretær 62 48 94 00
Sykepleier / Tillitsvalgt sykepleierforbundet 62 48 94 00
Avdelingsleder institusjon 1. etasje 62 48 94 00 477 91 545
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 00 477 91 541

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjekt
Fagarbeider 906 81 962
Enhetsleder kommunalteknikk 958 81 702
Ingeniør 901 99 756
Fagarbeider 913 08 103
Renholder 971 09 212
Fagarbeider 477 91 511
Fagleder renhold 412 11 839
Driftsoperatør 477 91 539
Avdelingsleder 62 48 90 00 900 22 714
Fagarbeider 913 23 917
Fagarbeider 976 70 591
Fagarbeider 913 08 108

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskolerektor 990 14 720
Biblioteksjef 477 91 531
Enhetsleder kultur 979 40 545
Bibliotekar
Skolebibliotekar 477 91 531
Bibliotekar 477 91 531
Kulturkonsulent 977 11 091

Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 62 48 90 60
Rådgiver 62 48 90 60 477 91 518
Rådgiver 62 48 90 60 909 29 230
Rådgiver skogbruk 62 48 90 60 477 91 517
Rådgiver 62 48 90 60 906 67 974
Rådgiver landbruk og utvikling 62 48 90 60 419 31 176
Enhetsleder landbruk og miljø 62 48 90 60 480 11 794

Legekontor, helsestasjon, rus og psykiatri, ergoterapi og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Legekontor, helsestasjon, rus og psykiatri, ergoterapi og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor 62 48 91 00
Turnuslege 62 48 91 00
Sykepleier 62 48 91 00
Kommunelege 2
Kommunelege 1 62 48 91 00 994 86 954
Helsesykepleier 62 48 91 10 474 52 238
Sykepleier 62 48 91 00
Ergoterapeut / Rehabiliteringskonsulent 958 13 140
Fysioterapeut 474 83 018
Enhetsleder helse 477 91 567
Konsulent 488 93 270 488 93 270
Sykepleier 62 48 91 00 477 91 523
Sykepleierstudent 62 48 91 00
Ledende Helsesykepleier 62 48 91 10 488 65 344
Sykepleierstudent 62 48 91 00
Konsulent 906 90 055
Sykepleier 62 48 91 00
Sykepleier 477 91 538

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 55 55 33 33
Teamleder 55 55 33 33

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
62 48 90 00
Revisor
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Rådgiver i servicekontoret 477 91 521
Økonomisjef 477 91 524
Økonomimedarbeider 477 91 525
Personalrådgiver 969 43 345
Revisor 902 17 088
Fagleder 477 91 520
Lønns- og personalrådgiver 477 91 527
Revisor 918 96 030
Kontormedarbeider 477 91 522
Personalsjef 477 91 529
Revisor 924 38 643

Servicekontoret - Personvernombud

Ansatte i avdelingen Personvernombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombud 416 00 264

Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig
Assistent
Assistent 62 48 94 00
Kommunalsjef for helse og velferd 951 33 813
Avdelingsleder 477 94 044
Assistent
Verneombud TFF
Vara tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Fagansvarlig
Fagansvarlig 404 07 487
Fagansvarlig 458 76 133
Aktivitetsleder
Alvdal Aktivitetssenter / Hovedverneombud 901 74 840
Fagansvarlig 924 24 373
Konstituert avdelingsleder 901 11 968