Personoversikt


Alvdal barneskole

Ansatte i avdelingen Alvdal barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832

Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832