Personoversikt


Alvdal barneskole

Ansatte i avdelingen Alvdal barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tillegg 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70
Ass. rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 990 34 798
Merkantil 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 908 73 045
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Fagarbeider 950 22 496
Adjunkt 62 48 90 70
Kontoransvarlig 62 48 90 70
Lektor 62 48 90 70 906 09 597
Assistent 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Lærer 62 48 90 70 958 60 803
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 951 63 159
Lærer 62 48 90 70
Vernepleier 62 48 90 70
Lærer 62 48 90 70
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Daglig leder SFO 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70 943 56 090
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Assistent 62 48 90 70 976 54 536
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70 980 34 324
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Vernepleier 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 952 95 593
Lærer 62 48 90 70

Alvdal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Alvdal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsutdanning 62 48 91 70
Lærer 62 48 91 70
Adjunkt 62 48 91 70
Adjunkt 62 48 91 70
Lærer 458 53 317
Adjunkt med Tilleggsutdanning 957 07 668
Lærer 62 48 91 70 994 41 323
Barne og ungdomsarbeider 954 27 505
Adjunkt med tillegg 62 48 91 70 957 27 428
Adjunkt med tillegg 62 48 91 70
Adjunkt m. tilleggsutd. 62 48 91 70
Sekretær 62 48 91 70 482 05 267
Adjunkt med tillegg 62 48 91 70 906 41 972
Adjunkt med tillegg 62 48 91 70 481 59 907
Rektor Alvdal ungdomsskole 62 48 91 70 996 05 250
Adjunkt med tillegg 62 48 91 70 913 88 368
Adjunkt m/tilleggsutdanning 62 48 91 70 907 94 748

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder Øwretun barnehage 474 62 409
Pedagogisk leder 474 62 409
Barnehagelærer
Pedagogisk leder, Øwretun barnehage
Padagogisk leder 474 62 409
Pedagogisk leder 62 48 77 32 977 29 446
Enhetsleder Alvdal barnehage 62 48 90 21 907 64 055
Pedagogisk leder
Styrer Øwretun Barnehage 62 48 72 57 934 31 176
Styrer Øwretun Barnehage 62 48 72 57 934 25 650
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder 489 57 276
Pedagogisk leder
Styrer Plassen barnehage 62 48 77 32 419 32 040
Pedagogisk leder

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 957 50 276
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Barnevernkonsulent 456 32 265
Familieveileder/Plasstillitsvalgt FO 62 48 51 42 400 28 127
Barnevernkonsulent 62 48 51 47 975 06 256
Advokat
Barnevernkonsulent 62 48 51 51 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Barnevernkonsulent
Konsulent 62 48 51 40
Barnevernkonsulent 62 48 51 36
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 488 69 538
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387

Eiendomsskatt - klagenemnd

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt - klagenemnd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Personlig varamedlem: Irene Tronslien

Nestleder

Personlig vara: Martin Lier

Medlem

Personlig vara: Odd Bjarne Brandsnes

Eiendomsskatt - sakkyndig nemnd

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt - sakkyndig nemnd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem

Personlig vara: Trine Vardenær Tharaldsteen

Leder

Personlig vara: Wenke Furuli

Nestleder

Personlig vara: Arne Dagfinn Øynes

Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rådmann 62 48 90 12 913 08 112
Enhetsleder helse 62 48 90 45 456 38 953
Enhetsleder TFF 62 48 94 16
Enhetsleder kommunalteknikk 62 48 90 32 958 81 702
Konstituert enhetsleder for landbruk og miljø 62 48 91 38 909 29 230
Enhetsleder Alvdal barnehage 62 48 90 21 907 64 055
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Enhetsleder kultur 62 48 90 39 979 40 545
Personalsjef 62 48 90 61 480 63 210
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383
Enhetsleder flyktningetjenesten 958 78 565
Rektor Alvdal ungdomsskole 62 48 91 70 996 05 250
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 62 48 94 07
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 02

Flyktningtjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Boveileder
Programveileder 488 92 487
Enhetsleder flyktningetjenesten 958 78 565

Folkevalgte - Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær / Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00
Adjunkt m/tilleggsutdanning 62 48 91 70
Alvdal Aktivitetssenter / Hovedverneombud 62 48 77 44 901 74 840
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383
Politiker (H)
Politiker (KrF)

Folkevalgte - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 58 376
915 59 843
900 12 941
Varaordfører (SP)
404 56 302
Leder 975 87 255
918 63 006

Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (SP)
Politiker (SP)
Ordfører 62 48 90 10 950 70 761
Politiker (AP)
Varaordfører (SP)
Politiker (H)
Politiker (AP)
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383

Folkevalgte - Komité A

Ansatte i avdelingen Komité A
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 62 48 90 10 950 70 761
Politiker (AP)
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker (H)
Politiker (KrF)

Folkevalgte - Komité B

Ansatte i avdelingen Komité B
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (SP)
Varaordfører (SP)
Politiker (V)
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker (AP)

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (SP)
Politiker (SP)
Ordfører 62 48 90 10 950 70 761
Politiker (SP)
Politiker (AP)
Politiker (AP)
Varaordfører (SP)
Politiker (V)
Politiker (AP)
Politiker (H)
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383
Politiker (AP)
Politiker (H)
Politiker (SP)
Politiker (KrF)
Politiker (AP)

Folkevalgte - Partssammensatt utvalg

Ansatte i avdelingen Partssammensatt utvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær / Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00
Adjunkt m/tilleggsutdanning 62 48 91 70
Politiker (SP)
Ordfører 62 48 90 10 950 70 761
Politiker (AP)
Varaordfører (SP)
Politiker (H)

Folkevalgte - Råd for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Råd for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 26 443
902 27 266
481 32 706
952 33 131
950 70 779
905 94 244
Politiker (KrF)

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Husfar hjemmetjenesten 913 08 116
Kontormedarbeider 62 48 94 29 419 25 132
Sykepleier 62 48 94 08
Hjelpepleier 62 48 94 08
Sykepleier 62 48 94 08
Sykepleier 62 48 94 08
Helsefagarbeider 62 48 94 08
Omsorgsarbeider 62 48 94 08
Avdelingsleder 62 48 94 03 400 35 101
Helsefagarbeider 62 48 94 08
Hjelpepleier 62 48 94 08
Vernepleier/ demenskontakt 456 41 962
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 62 48 94 07

Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær / Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00
GAT-medarbeider 62 48 94 00
Verneombud Solsida 62 48 94 00
Brannvernkontakt 62 48 94 00
Tillitsvalgt fagforbundet 62 48 94 00
Avdelingsleder institusjon 62 48 94 24
Avdelingsleder Kjøkken/Vask 62 48 94 18
Sykepleier
SAM-AKS kontakt 62 48 94 00
Sekretær 62 48 94 00
Sykepleier / Tillitsvalgt sykepleierforbundet 62 48 94 00
Kokk 62 48 94 00
Avdelingsleder institusjon 62 48 94 06
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 02

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalteknikk 62 48 90 00
Fagarbeider 62 48 90 00 906 81 962
Avdelingsleder drift kommunalteknikk 62 48 90 31 950 61 394
Enhetsleder kommunalteknikk 62 48 90 32 958 81 702
Ingeniør 62 48 90 38 901 99 756
Vaktmester Solsiden 913 08 103
Renholder 971 09 212
Vaktmester 62 48 90 00 982 55 965
Midlertidig renholdsleder 62 48 90 00 412 11 839
Fagarbeider VA 913 23 917
Drrift kommunalteknikk 62 48 90 31 913 08 101
Fagleder renhold 957 30 228
Fagarbeider 976 70 591
Fagarbeider VA 913 08 108

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef
Kulturskolerektor 990 14 720 990 14 720
Biblioteksjef 62 48 90 47
Kulturkonsulent 951 07 135
Enhetsleder kultur 62 48 90 39 979 40 545
Skolebibliotekar 62 48 90 00

Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 62 48 91 35 924 28 141
Konstituert enhetsleder for landbruk og miljø 62 48 91 38 909 29 230
Rådgiver skogbruk 62 48 90 00 958 42 247
Rådgiver 62 48 91 32 906 67 974
Rådgiver landbruk 62 48 91 36 957 45 295
Fagkonsulent landbruk 62 48 91 37 913 08 113
Rådgiver landbruk og utvikling 62 48 91 34 419 31 176

Legekontor og helsestasjon

Ansatte i avdelingen Legekontor og helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunelege 2
Enhetsleder helse 62 48 90 45 456 38 953
Jordmor 62 48 90 00
Ledende helsesøster/folkehelsekoordinator 62 48 90 46
Sykepleier 62 48 90 89
Sykepleier 62 48 91 00
Kommunelege 1 62 48 91 00 994 86 954
Helsesøster
Kommunefysioterapeut 62 48 90 52 474 83 018
Sykepleier
Ergoterapeut / Rehabiliteringskonsulent 62 48 90 52 958 13 140
Kommunefysioterapeut 474 83 018
Helsesøster 62 48 90 87 488 65 344
Sosionom med videreutdanning i rus og avhengighet 62 48 90 43 906 90 055
Kommunefysioterapeut 474 83 018
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 62 48 90 44 488 93 270
Turnuslege 62 48 91 00
Sykepleier 62 48 91 00

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Veileder NAV Alvdal 55 55 33 33
Sosialkonsulent 55 55 33 33
Veileder NAV Alvdal 55 55 33 33

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rådmann 62 48 90 12 913 08 112
Postmottak Alvdal kommune 62 48 90 00
IKT konsulent 62 48 90 20 909 17 588
Revisor 62 48 90 18
Ordfører 62 48 90 10 950 70 761
Regnskapsmedarbeider 62 48 90 25
Rådgiver i servicekontoret 62 48 90 13
Økonomisjef 62 48 90 23
Revisor 62 48 90 18
Personalrådgiver 969 43 345 969 43 345
Sekretær 62489040/62489100 901 20 358
Fagleder informasjon, service og arkiv 62 48 90 62
Lønns- og personalrådgiver 62 48 90 16
Kontormedarbeider 62 48 90 63
Skatteoppkrever 62 48 90 24
Personalsjef 62 48 90 61 480 63 210
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383
IKT Rådgiver 913 24 648

Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider
Fellesbruker Steigløtt
Vernepleierstudent
Enhetsleder TFF 62 48 94 16
Assistent TFF
Avdelingsleder 477 94 044 477 94 044
Miljøarbeider
Assistent
Vernepleier 62 48 77 44 458 76 128
Assistent 918 81 691
Avdelingsleder 62 48 94 27 459 73 688
Fagleder
Fagleder 404 07 487 404 07 487
Gruppeleder / vernepleier TFF 62 48 94 27 458 76 133
Aktivitetsleder
Alvdal Aktivitetssenter / Hovedverneombud 62 48 77 44 901 74 840
Assistent
Helsefagarbeider
Assistent TFF
957 90 158
Gruppeleder / vernepleier TFF
Merkantil TFF 62 48 94 04 901 11 968